Privacy en veiligheid belangrijkste aandachtspunten voor Nederlanders bij online inloggen

Nederlanders vinden veiligheid en privacy de belangrijkste aandachtspunten bij het inloggen op een website of app en bij het delen van gegevens. Het zelf kunnen beslissen welke gegevens worden gedeeld geeft men als 3e belangrijkste aandachtspunt aan. Dat blijkt uit onderzoek dat SIDN liet uitvoeren naar aanleiding van de introductie van de identity wallet Yivi, de opvolger van IRMA, die sinds begin april te downloaden is. Bekijk de infographic voor alle uitkomsten uit het onderzoek onder ruim 1.000 Nederlanders.

Introductie Yivi

Vandaag introduceert SIDN officieel de Yivi-app, een identity wallet die verdergaat waar IRMA is gebleven. IRMA is een concept van hoogleraar beveiliging, privacy en identiteit, Bart Jacobs, en de afgelopen jaren door SIDN verder ontwikkeld. Met de Yivi-app kunnen gebruikers veilig en makkelijk inloggen en bewijzen wie ze zijn zonder te veel gegevens te delen. De naam Yivi staat voor ‘jouw digitale leven’ en spreek je uit als [jievie]. Met deze nieuwe naam en app wordt er een volgende stap gezet in de volwassenwording van deze identity wallet. De afgelopen tijd is er achter de schermen hard gewerkt aan het optimaliseren van de veiligheid, gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van de app.

Yivi is gebouwd volgens de volgende principes: decentraal, open source en privacyvriendelijk. Met decentraal wordt bedoeld dat de persoonsgegevens die een gebruiker in zijn Yivi-app zet, niet ergens centraal in een database worden opgeslagen. Roelof Meijer, algemeen directeur SIDN: “Gebruikers beslissen zelf welke gegevens met wie worden gedeeld. Daardoor houdt een individu de regie en controle over deze persoonsgegevens. Daarnaast is alle code van Yivi openbaar en staat de privacy van de gebruiker altijd voorop. Omdat er in de toekomst steeds meer gegevens digitaal worden uitgewisseld, maken we ons sterk voor oplossingen zoals Yivi waarmee Nederlanders op een veilige manier online hun gegevens kunnen delen.”

Wet Digitale Overheid

Op dit moment staan we aan de vooravond van verschillende digitale wetgevingen die bepalend zijn voor hoe we met onze digitale identiteit omgaan. Zo is onlangs de Wet Digitale Overheid door de Eerste Kamer goedgekeurd, hierin zijn algemene afspraken vastgelegd over het veilig inloggen bij (semi-)overheidsinstanties en het veilig delen van persoonsgegevens. Het decentrale en privacyvriendelijke karakter van Yivi sluit aan bij deze nieuwe wetgeving. Lees meer over de WDO en Yivi op yivi.app.

Ook op Europees niveau wordt er nagedacht over digitale identiteiten. Zo lopen er onder toezicht van de Europese Commissie verschillende pilots rondom identity wallets. SIDN neemt met Yivi deel aan meerdere pilots. Met de ontwikkeling van Yivi wil SIDN vooruitlopen op deze (wettelijke) ontwikkelingen en een privacyvriendelijke keuze bieden.

Volwassenwording

Peter Eikelboom is als Business Developer Online Identity medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van Yivi bij SIDN: “De afgelopen jaren hebben we gezien dat het idee waarmee IRMA is ontwikkeld aanslaat en er zijn dan ook al veel organisaties en instellingen die ermee aan de slag zijn gegaan. De komende tijd willen we Yivi onder de aandacht brengen van potentiële aanbieders en gebruikers, zodat de mogelijkheden en het gebruik toenemen.”

De IRMA-/Yivi-app is tot nu toe ruim 100.000 keer gedownload en er zijn 17 organisaties en instellingen die binnen de Yivi-omgeving pilots uitvoeren of zelfs al de mogelijkheid bieden om in te loggen via Yivi. Dit zijn onder andere de gemeente Amsterdam, ChipSoft, de gemeente Nijmegen, Ivido en de Kamer van Koophandel.

Ga voor meer informatie over Yivi en de mogelijkheden naar yivi.app of download direct de Yivi-app:

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten