Positief resultaat Oost NL in 2022 met focus op duurzame innovatie en maatschappelijke impact

Met fors meer investeringen in bedrijven en het aantrekken van landelijke en Europese subsidiemiddelen voor innovatie heeft Oost NL een positief resultaat over 2022. Wendy de Jong, algemeen directeur: “2022 was een jaar waarin we ons nog meer richtten op het realiseren van maatschappelijke impact naast het versterken van duurzaam groeivermogen in Oost-Nederland. Met onze partners gaan we voor een leefbare toekomst met technologische vernieuwing en innovatie in duurzame voeding, toegankelijke gezondheidszorg en slimme energie.”

OostNL

Toename investeringsvolume in Gelderland en Overijssel

Afgelopen jaar heeft Oost NL een forse groei in investeringsvolume gerealiseerd. Ten opzichte van 2021, is 2,5 keer zo veel geïnvesteerd. Dit komt mede door nieuwe vroege fase fondsen, zoals het Startupfonds Gelderland en extra middelen uit andere (nieuwe) fondsen. Daarnaast heeft Oost NL forse middelen voor het innovatieve mkb naar de regio getrokken, zoals uit de toekenning van Nationaal Groeifonds-aanvragen en EU-projecten.

“We zijn trots op de investering van het Perspectieffonds Gelderland in de gebiedsontwikkeling van Arnhems Buiten. Hier vestigen zich bedrijven die zich richten op energietransitie. In Overijssel wordt met investeringen het cluster van sleuteltechnologieën, zoals fotonica, verder versterkt. De handelsmissie plantaardige eiwitten naar Canada was succesvol. Ondernemers en bestuurders wisselden waardevolle kennis en ervaringen uit op het gebied van de verduurzaming van onze voedselketen,” aldus De Jong.

Versterking economie in Oost-Nederland

Samen met de partners, zorgde Oost NL voor substantiële investeringen (inclusief alle fondsen onder management) in regionale startups, scale-ups en het innovatieve mkb:

  • € 84,2 miljoen aan uitgelokte investeringen door het ontwikkelen van innovatieprojecten.
  • € 60 miljoen investering in startups en groeibedrijven.
  • € 183,9 miljoen aan uitgelokte investeringen van andere investeerders en financiers in Gelderse en Overijsselse bedrijven.
  • € 35,3 miljoen aan opbrengst uit verkoop van bedrijven in onze portefeuille.

Bijna 50 (internationale) bedrijven besloten zich in 2022 in Oost-Nederland met hulp van Oost NL te vestigen of hun werkzaamheden uit te breiden. Waardevolle bedrijven die bijdragen aan de innovatiekracht van de regio. Deze bedrijven gaan de komende jaren bijna € 260 miljoen euro investeren in Oost-Nederland. Verder hebben ruim 300 Oost-Nederlandse mkb’ers deelgenomen aan activiteiten van Oost NL om buitenlandse handel te vergroten.

“Achter deze cijfers schuilen inspirerende bedrijven en ondernemers die dagelijks werken aan noodzakelijke innovaties voor maatschappelijke transities. Bilihome (Nijkerk) ontving een financiering om haar slimme romper verder te ontwikkelen, zodat baby’s met geelzucht niet langer in een couveuse voor lichttherapie hoeven. Overijsselse en Gelderse ondernemers in energieopslag ondersteunden we vanuit het Europese programma STorage of Energy & Power Systems (STEPS) bij het testen van hun product. Ook hielp Oost NL bij de vestiging van het Zuid-Koreaanse E Green Global in Enschede om vandaaruit met zogeheten microknollen de duurzame productie van aardappelen te versnellen,” besluit de Jong.

Bundeling krachten regionale en landelijke samenwerking

De langetermijn strategie van Oost NL richt zich op innovatiekracht en ondernemerschap voor een leefbare toekomst. Vanuit Oost-Nederland versnellen we innovaties voor maatschappelijke transities.  Het platform Think East Netherlands speelt hierin een belangrijke rol. Het brengt bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties in Oost-Nederland samen om te werken aan noodzakelijke innovatieve oplossingen.

Het bundelen van krachten tussen regio’s en het Rijk is nodig om innovatie te stimuleren en regionale ecosystemen tot volle wasdom te laten komenHet landelijke evaluatierapport (2022) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat beveelt aan om de samenwerking met de negen Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) verder te versterken en hen een meer nadrukkelijke rol te geven in de uitvoering van nationaal en Europees innovatiebeleid.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten