Frigo in samenwerking op weg naar een duurzame economie

Bedrijven, Havenbedrijf en overheden gaan samen aan de slag met kansrijke oplossingen

Frigo, Havenbedrijf Moerdijk, gemeente Moerdijk en Provincie Noord-Brabant slaan de handen ineen om een duurzame en toekomstbestendige werkomgeving op haven- en industrieterrein Moerdijk te realiseren. Door middel van een verkenning met bedrijven, overheden en kennispartners zijn kansrijke collectieve oplossingen naar voren gekomen. Samenwerking tussen bedrijfsleven, Havenbedrijf Moerdijk en overheden is essentieel om deze oplossingen te realiseren. Vanuit de ‘Havenstrategie Moerdijk 2030’ wordt ingezet op een gezamenlijk vervolg!

Frigo Warehousing B.V. heeft recent een nieuw ontwikkeld koel-vries huis in gebruik genomen aan de Middenweg 40 in Moerdijk. Een logistiek perfecte locatie, met directe water aansluiting middels een 300 meter lange kade. Ook zijn er uitstekende wegen en railverbindingen naar het achterland. In lijn met de landelijke ambitie heeft Frigo de ambitie om een Co2 neutrale warehouse en terminal operatie te realiseren. Middels bijna 7000 solar panelen kan een flink deel van de energie behoefte worden opgewekt. Echter is dit niet voldoende om de volledige ambitie in te vullen. Hiervoor is lef en creativiteit nodig van alle partijen in de keten, overheid, havenbedrijf, ondernemers, netwerkbeheerders en energie leveranciers.

Lokaal energienet als collectieve basisvoorziening

Op het haven- en industrieterrein wordt veel energie gebruikt. Fossiele brandstoffen zijn een belasting voor natuur, milieu en klimaat. Daarnaast stijgen de energieprijzen en is er onzekerheid over de beschikbaarheid van voldoende energie. Netcongestie hindert de elektrificatie van bedrijfsprocessen. Een lokaal energienet biedt oplossingen voor besparen, duurzaam opwekken, delen, opslaan en balanceren van verschillende energievormen (elektriciteit, gas/ waterstof en thermische energie).

Bij een combinatie van solar en wind is Frigo in staat om de gehele operatie C02 neutraal te draaien waardoor een grote stap gezet kan worden in vergroening van o.a. de container stroom vanuit de Rotterdamse haven, middels barges (elektrisch) naar Moerdijk. Hiermee realiseren we een teruggang van vrachtverkeer op de A15 en A16 corridors met een enorme besparing in depositie. Zaak hierbij is dat vergunnende instanties en (semi) overheid richting aangeven en mogelijkheden creëren. Zonder deze inzet en stappen gaat het niet lukken.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten