Pius X-College maakt werk van promotie techniekonderwijs

De grootste school in de Kempen, het Pius X-College in Bladel, maakt zich sinds 3 jaar sterk voor het techniekonderwijs. Door middel van een doorlopende leergang moet dat breder gepromoot worden, zodat méér jongens én meisjes voor het techniekonderwijs gaan kiezen. Het Pius X-College zet daarvoor onder andere een heuse techniekhal – Pius Xplore – in, maar werkt als vmbo-school ook nauw samen met andere scholen, het Primair Onderwijs in de regio én het bedrijfsleven. Programmamanager Sterk Techniek Onderwijs Peter Bons hoopt  dat die samenwerking structureel wordt en ziet dan ook volop toekomst voor de techniek.

Het Sterk Techniek Onderwijs (STO) is drie jaar geleden in het leven geroepen, met als voornaamste doel om het techniekonderwijs in het land sterker te maken en te promoten. Dat moet gebeuren door een leergang, die al op de basisschool begint. “Daar is de kennis van techniek doorgaans minder aanwezig”, weet Peter Bons. “Het is dus zaak om het zaadje van het techniekonderwijs eerder te gaan planten.” Het Pius X-College werkt hiervoor in een regioplan samen met een drietal andere scholen. Daarvoor zijn al flinke stappen gezet. “We hebben hier op school een hal waar koken werd gegeven leeggehaald en ingericht als Pius Xplore”, vertelt Bons. “Die ruimte is puur bedoeld om te prikkelen voor techniekonderwijs. We hebben in ons voedingsgebied een 45-tal basisscholen. Van die scholen nodigen we alle leerlingen uit groep 6 en 7 uit om kennis te komen maken. Die beginnen op hun eigen school, worden daar enthousiast gemaakt en brengen daarna een bezoek aan de Xplore hal. Daar gaan ze verder aan de slag met allerlei technische thema’s.”

Wordt vervolgd

Bons benadrukt dat het oppakken van het techniekonderwijs veel méér is dan een uitje. “We werken aan het curriculum van het primair onderwijs. Daarbij kijken we samen wat er voor de scholen wenselijk is en hoe we dat het beste in kunnen vullen.” Leerlingen van de eerste 25 scholen hebben inmiddels al kennisgemaakt met Sterk Techniek Onderwijs en de Xplore hal. De school, de basisscholen én het bedrijfsleven in de Kempen vinden elkaar optimaal in een uitnodigend programma. Het aanvankelijke STO-plan loopt tot en met volgend jaar, maar inmiddels is duidelijk dat er een vervolg komt. Bons ziet al dat de gezette stappen hun vruchten afwerpen: “Het aantal leerlingen in onze regio daalt, maar het aantal leerlingen dat voor techniek kiest blijft minimaal gelijk, waardoor het niveau van de techniek hoog blijft. We versterken bovendien het aantal mensen dat techniek geeft vóór de klas, onder meer door omscholing vanuit het bedrijfsleven. En we spreken meisjes aan, bijvoorbeeld door een speciale Girls Day op 26 januari. “Ook de ouders worden niet vergeten. Zo is er op 16 maart een beroepskeuzeavond voor tweedejaars, waarbij het technische beroepenveld en de vervolgopleidingen zich presenteren. “We hopen dat dit echt iets structureels wordt”, zo besluit Bons. “Het is gewoon van maatschappelijk belang dat dit goed opgepakt wordt.” Het Pius X-College draagt daar graag zijn steentje aan bij.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten