Pilot hybride tech docenten in Brainport Eindhoven verbindt onderwijs en bedrijfsleven

In Brainport Eindhoven is de afgelopen drie jaar geëxperimenteerd met een ‘light vorm’ van hybride docenten afkomstig uit de technische sector. Meer dan 150 technici hebben aan deze pilot deelgenomen. Samen met Fontys-onderzoekers zijn de succesfactoren en knelpunten van deze pilot in kaart gebracht.

De hybride docent ‘light’

Hybride docenten ‘Light’ geven maximaal 240 lesuur per schooljaar les (4 tot 8 uur per week) en hoeven daarom geen onderwijsbevoegdheid te halen. De technisch professional wordt tegen betaling gedetacheerd bij de onderwijsinstelling (van primair onderwijs tot aan de universiteit). Dit blijkt een laagdrempelige manier voor onderwijs en bedrijfsleven om stappen te zetten om dichter bij elkaar te komen.

Succesfactoren en knelpunten

Thomas van Waesberge van Brainport Development is projectleider van de pilot en schetst: “De pilot blijkt voor alle betrokkenen meerwaarde te hebben gehad, waarbij persoonlijke ontwikkeling, goed werkgeverschap en kwalitatief hoogwaardig technisch onderwijs de meest belangrijke zijn. Daar tegenover staat dat de inzet van hybride docenten ook een flinke tijdsinvestering vraagt. Het lastige aan de inzet van hybride docenten is dat de kosten direct voelbaar zijn, maar dat de meerwaarde pas op lange termijn merkbaar is. Het is dus belangrijk om te proberen een efficiëntieslag te maken in de tijdsinvestering die de inzet van hybride docenten vraagt. Dit kunnen we onder andere doen door elkaar op te blijven zoeken en ervaringen en best-practices te blijven delen. Om de meerwaarde van hybride docenten optimaal te kunnen benutten, is het noodzakelijk dat we hier als regio de komende jaren verder in investeren”.

Handreiking hybride docentschap

Ellen Koop is vanuit Fontys projectleider van een meerjarig onderzoeksproject naar hybride docenten. “De geleerde lessen die binnen de Brainport regio, andere regionale pilots en eerdere onderzoeken naar hybride docenten, worden door Fontys-onderzoekers verwerkt in een handreiking die in het najaar van 2023 gereed zal zijn. Hierin wordt verwezen naar concrete tools die kunnen helpen om van het hybride docentschap een win-win-win te maken voor de professional, het onderwijs en het bedrijfsleven.”

auteur: Ellen Koop

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten