Partners in het Huis van de Brabantse Kempen gaan intensiever samenwerken

Tijdens de fieldtrip Verbindend Landschap de Kempen, op 12 november 2021, zette Jan Verhoeven van Waterschap de Dommel de allerlaatste handtekening onder een samenwerkingsmanifest. Hiermee hebben partners in het Huis van de Brabantse Kempen afgesproken intensiever te gaan samenwerken in het groene domein. Om zo de opgaven in het Kempische buitengebied in onderlinge samenhang aan te pakken.

Foto van links naar rechts: Fons d’Haens, Jan Verhoeven en Godfried Hijl

De toename van piekbuien afgewisseld met langdurige perioden van droogte brengt het besef dat de beschikbaarheid van water een grondige aanpassing van het watersysteem in de regio vereist. Een robuust buitengebied maakt ons weerbaar in tijden van veranderingen. Voldoende beschikbaar en schoon water, een vruchtbare bodem en het herstel van de biodiversiteit zijn essentieel voor een sterke natuur en duurzame voedselproductie. Ook het verdienvermogen van de Kempen is van groot belang: Rene van Tiggelen, Accountmanagement Groot Zakelijk bij de Rabobank: “Het is belangrijk dat de generaties na ons nog steeds een boterham kunnen verdienen en onze inwoners met veel plezier in de Kempen kunnen leven. Daarom willen wij ons niet laten leiden door beperkingen, maar samen, integraal aan de slag met wat ‘nu’ kan.”

Verbinden, versterken, versnellen

“Door lokale vraagstukken regionaal te verbinden en deze te versterken met partners uit de wereld van ondernemers, overheden en onderwijs, bereik je meer. Wij slaan de handen ineen en gaan stapsgewijs investeren in het Verbindend Landschap de Kempen van onze toekomst. Een aanpak die betrokkenheid en initiatief stimuleert en de innovatiekracht van de Kempen benut en verder versterkt,“ aldus Godfried Hijl, voorzitter Het Huis van de Brabantse Kempen.

De manifestpartners zijn: Gemeente Bergeijk, Gemeente Bladel, Gemeente Eersel en Gemeente Reusel-De Mierden, Waterschap de Dommel, HAS Hogeschool, Rabobank en de provincie Noord-Brabant. Zij werken samen met de andere belangrijke stakeholders aan de uitvoering van het manifest zoals ZLTO en terreinbeherende organisaties. De partijen zijn verenigd in de programmaraad Verbindend Landschap de Kempen, de strategische samenwerking voor het groene domein binnen het Huis van de Brabantse Kempen. De samenwerkingspartners nodigen alle, zich tot dit intitiatief aangetrokken, partijen uit om zich bij het netwerk en het manifest aan te sluiten.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten