Wijzig je omslagfoto
Wijzig je omslagfoto
Deze gebruikersaccount status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

VNO-NCW Brabant Zeeland
Instanties

VNO-NCW Brabant Zeeland Verbindt, versterkt, vertegenwoordigt VNO-NCW Brabant Zeeland is dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland en het regionale netwerk van VNO-NCW. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie, werken nauw samen met onze leden én andere organisaties en maken nieuwe verbindingen tussen ondernemers mogelijk. Wij maken ons sterk voor onderwerpen die er voor onze leden echt toe doen. Dankzij de kracht van het collectief krijgt VNO-NCW Brabant Zeeland als belangenbehartiger veel voor elkaar. De grootste bedrijven in Brabant en Zeeland zijn lid van de VNO-NCW Brabant Zeeland, maar ook middelgrote en kleinere ondernemingen voelen zich bij ons thuis. Door ons uitgebreide en gevarieerde ledenbestand - ruim 2800 directeuren uit meer dan 1800 bedrijven - telt onze stem op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Tegelijk zijn we een inspirerende plek voor ontmoeting en samenwerking. Belangrijkste thema’s volgens onze leden Binnen onze kernactiviteiten, belangenbehartiging en kennisdelen en ontmoeting, hebben onze leden als vier belangrijkste thema’s genoemd: Arbeidsmarkt en onderwijs Infrastructuur en ruimte Milieu en duurzaamheid Innovatie en ondernemerschap Binnen deze thema’s hebben we een aantal prioriteiten die er écht toe doen en waarop wij – als VNO-NCW Brabant Zeeland – het verschil kunnen maken voor u als ondernemer. We zetten ons bijvoorbeeld in voor een betere aansluiting tussen het bedrijfsleven en het onderwijs en voor beter en sneller vervoer over de weg én over het spoor. Om beperkende wet- en regelgeving voor duurzame en milieuvriendelijke initiatieven weg te nemen werken we bovendien samen met ondernemers en overheid. Projecten die voortkomen uit deze prioriteiten zijn afhankelijk van de regionale behoefte van de ondernemers. Die is in Zeeland vaak anders dan in Oost-Brabant. Academy Innovatie en ondernemerschap vormen de basis voor een sterke economie. Binnen de Academy stimuleren kennisdeling tussen onze leden en creëren een platform om nieuwe initiatieven te ontplooien. Wij helpen ondernemers elkaar verder te helpen. We pakken vraagstukken aan door met elkaar ervaringen, technieken en oplossingsrichtingen uit te wisselen: uit andere bedrijven, sectoren of zelfs landen. Geïnteresseerd in een lidmaatschap bij VNO-NCW Brabant Zeeland? Bel (013) 2050000 en sluit u vandaag nog aan.