Wijzig je omslagfoto
Wijzig je omslagfoto
Deze gebruikersaccount status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

VNO-NCW Brabant Zeeland
Instanties
(013) 2050000

De economie in het zuiden van Nederland draait op volle toeren. Dat laat de high tech-industrie zien, maar ook sectoren als logistiek, ICT, hoogwaardige dienstverlening en agritech zijn belangrijk, zowel nationaal als internationaal.

 

Onze leden zijn het unaniem eens: de spanning op de arbeidsmarkt en budgetbeperking voor het onderwijs zijn de belangrijkste bedreiging en beperking voor nog meer groei. Het verkrijgen van vakmensen en het vinden van vervanging voor mensen die met pensioen gaan, is een knelpunt op de arbeidsmarkt dat alleen maar groter wordt. Behalve op dit thema, focussen we vanuit VNO-NCW Brabant Zeeland op infrastructuur en ruimte, zowel fysiek als digitaal. De vervoersstromen van Nederland naar Duitsland belasten de oostwest verbindingen enorm en daarom is het ontzettend belangrijk om het wegennet te verbreden en intelligente oplossingen te vinden voor verkeersmanagement. De grootste uitdaging op de lange termijn is onze omgang met het milieu en schaarse grondstoffen. Het is niet meer dan terecht dat zowel de overheid als het bedrijfsleven veel aandacht en energie stopt in duurzaamheid en milieu. VNONCW Brabant Zeeland staat voor Innovatie en Ondernemerschap en dit loopt continu als een rode draad door deze drie thema’s heen.

 

Het realiseren van ontmoetingen tussen onze leden blijft een belangrijke factor in ons werk. Dat levert direct rendement op. In de vorm van levering aan elkaar, samen zaken ontwikkelen en uitwisselen van kennis en ervaring. Daarnaast weten start ups en bedrijven die al langer meedraaien elkaar te versterken op basis van technische expertise en marktervaring. Ze oefenen positieve invloed op elkaar uit. Jonge bedrijven verkrijgen hiermee een enorm netwerk, waarmee ze nieuwe markten ontdekken en grotere bedrijven krijgen innovatieve oplossingen aangereikt.

 

Als VNO-NCW Brabant Zeeland zetten we sterk in op het delen van meningen. Het opstellen van lange rapporten is verleden tijd. In het westen van Nederland hoor ik mensen zeggen dat de manier waarop bedrijven elkaar hier weten te vinden zo vanzelfsprekend verloopt. Het is precies dat proces waar wij een bijdrage aan leveren: mensen die elkaar leren kennen en dezelfde doelen nastreven. Samen werken aan een gezonde en duurzame economie.