Wijzig je omslagfoto
Wijzig je omslagfoto
Deze gebruikersaccount status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

TKI Dinalog
Instanties

Samenwerking is dé manier voor (logistieke) ondernemers om te vernieuwen en economisch gezond te blijven. Steeds meer vervoerders en verladers zien dat in. Dinalog stimuleert samenwerking en innovatie in de logistiek en in supply chain management. Vanuit die visie is Dinalog altijd geïnteresseerd in contact met bedrijven die willen innoveren.

Doel van Dinalog

Dinalog heeft sinds de oprichting eind 2009 één duidelijk doel voor ogen: Nederland is Europees marktleider in regie van transnationale goederenstromen in 2020, met een groei van het BNP van 7 miljard euro op regie.

Effecten van open innovatie

Volgens Dinalog is informatie delen een essentiële voorwaarde om de logistieke sector verder te laten groeien en doelen te bereiken als:

  • Kostenbesparing
  • Lagere belasting milieu
  • Nieuwe werkgelegenheid
  • Meer efficiency

Daarvoor is het nodig dat alle modaliteiten (spoorvervoer, wegvervoer, luchtvracht en scheepvaart) samenwerken, zowel nationaal als internationaa

Succesvolle innovatieprojecten

Dinalog is inmiddels bij meer dan 60 nationale en internationale innovatieprojecten de spin in het web tussen bedrijven (logistieke en supply chain managers), onderzoekers, studenten en andere partners. Vrijwel alle innovatieprojecten hebben geleid tot kostenbesparing, verlaging van het aantal kilometers of CO2 reductie. In de bundels ‘impact van innovatie’ zijn de resultaten van al deze innovatieprojecten zichtbaar. Zo werd een verpakkingstool ontwikkeld die de verpakkingskosten met miljoenen terug brengt en de verborgen kosten door DOA (Defect on Arrival) reduceert met 90%. Een simulatieproject bij staalgroothandelaren leidde tot een actuele voorraadvermindering van 38 – 47%.

Op het gebied van binnenstedelijke distributie wil Dinalog in 2015 een doorbraak bereiken, samen met ondernemers en gemeenten.

Impact van innovatie

Dinalog kan meerdere hulpmiddelen inzetten om de innovatie voor zowel vervoerders als verladers interessant te maken, zoals:

  • investeringen in toegepast onderzoek
  • experimenteer- en demonstratieprojecten
  • mkb kennisverspreiding projecten waarin kennisinstellingen, overheid en bedrijven, verladers en logistieke dienstverleners, samenwerken aan innovatie

Kennis voor MKB

In de onderzoeksprojecten werkt Dinalog aan innovaties voor de logistieke sector. Via demonstratieprojecten wordt inzichtelijk hoe de plannen in de praktijk werken. Met de programmalijn human capital geeft Dinalog een boost aan onderwijsprojecten op het gebied van logistiek en supply chain management. En met mkb kennisverspreiding zorgt Dinalog dat de informatie op juiste plek terechtkomt: bij het MKB, de banenmotor van Nederland.

Bezoekers aan Dinalog

Al meer dan 350 bedrijven en instituten (waaronder universiteiten en HBO´s)  werken als partner mee in de innovatieprojecten van Dinalog. Dinalog is trots op de groeiende stroom bezoekers die dagelijks komt voor inspiratie, inhoud én gezamenlijke innovatie.

De Impactbundels kunt u aanvragen bij: info@dinalog.nl
Of bezoek de website: http://results.dinalog.nl/results/
Wilt u zelf innoveren? Neem dan contact op met ons:  info@dinalog.nl