Wijzig je omslagfoto
Regio West-Brabant
Wijzig je omslagfoto
Deze gebruikersaccount status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Regio West-Brabant
Instanties
Bedrijfsafbeelding 1

West-Brabant is een regio die door haar gunstige ligging in het hart van de Nederlands Belgische Delta, een bijzondere economische positie inneemt. Met een Bruto Regionaal Product van € 24,1 miljard en meer dan 36.000 bedrijven behoort West-Brabant op economisch vlak tot één van de topregio’s in Nederland. Zo ligt bijvoorbeeld de arbeidsproductiviteit in West-Brabant ver boven het Nederlands gemiddelde.

 

De kracht van West-Brabant heeft naast genoemde ligging ten opzichte van de mainports Rotterdam en Antwerpen te maken met de uitstekende infrastructurele verbindingen met het achterland, het opleidingsniveau van de beroepsbevolking en het prettige woon- en leefklimaat. In West-Brabant werken bedrijfsleven, onderwijs en overheid nauw samen om ook in de toekomst de concurrentiekracht van het regionale bedrijfsleven op peil te houden en te versterken. Dit onder andere door een sterke focus op innovatie en business development, waarbij de behoefte van het bedrijfsleven centraal staat.  

Economische sectoren

Om sturing te geven aan dit proces heeft West-Brabant gekozen met name in te zetten op drie zogeheten topsectoren, te weten logistiek, maintenance en biobased economy. Sectoren waar West-Brabant van oudsher al een sterke positie in heeft of waar gezien nieuwe ontwikkelingen nadrukkelijk kansen zijn te verzilveren. Ondernemers in deze sectoren die openstaan voor samenwerking met collega-bedrijven en/of kennisinstellingen, worden van harte uitgenodigd hierin te participeren.

Regio West-Brabant: samenwerking van 19 gemeenten

De kracht van West-Brabant ligt in het besef dat ondernemers, onderwijs en overheid nauw moeten samenwerken om tot optimale resultaten te komen voor alle partners. Het openstaan voor deze samenwerking kenmerkt de regio West-Brabant.

Daarbij is van overheidszijde het samenwerkingsverband Regio West-Brabant (RWB) een belangrijke partner. De Regio West-Brabant is een alliantie van negentien gemeenten met als doel de regio te versterken en te stimuleren op het gebied van onder andere zoals economie en arbeidsmarkt, mobiliteit, duurzaamheid, zorg, welzijn, onderwijs en ruimtelijke ontwikkelingen en wonen.  Daarnaast is RWB een strategische gesprekspartner voor onder andere  provincie, de nationale overheid en Europa, waar het gaat om de toekomst van de regio en beschikbare fondsen.

Uiteindelijk gaat het er om dat het in West-Brabant goed toeven is. Het is er goed om te werken, te wonen, te komen en te verblijven. Die opgave wil de Regio West-Brabant,  graag ondersteunen in de wetenschap dat alleen gezamenlijk met bedrijfsleven en onderwijs die uitdaging tot mooie resultaten
kan leiden.