Wijzig je omslagfoto
Rijn IJssel
Wijzig je omslagfoto
Deze gebruikersaccount status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Rijn IJssel
Onderwijs

“Samen met onderwijs en instellingen leiden we studenten op voor een continu veranderende wereld” 

Rijn IJssel ziet zichzelf als loopbaancoach en bepaalt samen met studenten de leerroute waarin de praktijk centraal staat. Mededirecteur Wouter Groothedde: “Studenten moeten zich ervan bewust zijn dat in hun loopbaan telkens om nieuwe competenties wordt gevraagd.”

Met RIJk Onderwijs speelt het onderwijsinstituut in op een continu veranderende wereld en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. RIJk Onderwijs, een verwijzing naar Rijn IJssel en de K van kwaliteit, wordt onderwijs steeds verder gepersonaliseerd en afgestemd op de individuele leerling. “De student pakt zelf de regie in het vormgeven van de leerroute.”

Onderwijzen buiten de school

Belangrijk is dat Rijn IJssel samenwerkt met het bedrijfsleven, instellingen zoals ziekenhuizen en maatschappelijke organisaties. In toenemende mate wordt het onderwijs samen met de student en de omgeving ontwikkeld. Groothedde: “Waar mogelijk voeren we het onderwijs zelfs elders uit, zoals nu al gebeurt bij de opleidingen Zorg en Welzijn waar het onderwijs is verplaatst naar enkele zorginstellingen.”

Blijven samenwerken

Docenten worden zich er steeds meer van bewust dat de student niet langer een standaard route aflegt, maar steeds flexibeler moet worden. Met structureel en goed overleg met het werkveld om Rijn IJssel heen worden studenten voorbereid op de werkomgeving waarin ze straks terechtkomen. “De vraag naar personeel is op dit moment enorm groot. De huidige studenten hebben straks weinig moeite om aan de slag te gaan.” Rijn IJssel wil ook voorbereid zijn op het moment dat die vraag vanuit het werkveld minder groot is en zet daarom in op een duurzame samenwerking met het bedrijfsleven.

“Wat de inhoud betreft, zoeken we vooral naar afstemming met het werkveld. Kijken we naar de vorm en de uitvoering van het onderwijs, dan is met name sprake van samenwerking met de studenten.” Groothedde erkent dat het bepalen van de eigen onderwijsroute een student op niveau vier eenvoudiger afgaat dan een student op niveau één. “Juist daarin leveren we maatwerk, ook in de loopbaanbegeleiding.”

Job carving

Een leven lang ontwikkelen staat voor Rijn IJssel de komende jaren centraal. De wereld verandert immers zo snel, dat een opleiding al minder actueel kan zijn op het moment van afstuderen. Tegelijkertijd wil Rijn IJssel inspelen op de behoefte van mensen die al langere tijd van school zijn en inmiddels actief op de arbeidsmarkt. Ook zij bevinden zich in een steeds veranderende omgeving. “Het onderwijsaanbod speelt daarom in op de behoefte aan bij- en omscholing. Voor mensen die al werken, maar ook voor degenen die niet aan de slag zijn. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen we aan ons binden en ondersteunen.”

Wie nu nog niet geschikt is voor een bepaalde functie, wordt door Rijn IJssel onderwezen in het kader van job carving. “We onderwijzen deze mensen zodat ze voor een gedeelte aan het werk kunnen. Dat vraagt ook om kennis en inzicht van het bedrijfsleven, op het moment dat je bijvoorbeeld een functie in twee banen opdeelt en twee mensen een halve baan geeft. We zijn voortdurend in gesprek zijn met het Werkgeversservicepunt, het Regionaal Werkbedrijf, de gemeente en het UWV.”

Bedrijven die hun mensen slechts een gedeelte van een opleiding willen laten volgen, krijgen de mogelijkheid hen nieuwe kennis te laten verwerven. “Als werknemer ben je zelf verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van je werk, maar ook als werkgever draag je daarvoor een stuk verantwoordelijkheid.”