Wijzig je omslagfoto
Regio Foodvalley
Wijzig je omslagfoto
Deze gebruikersaccount status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Regio Foodvalley
Instanties

Overheid, onderwijs en bedrijfsleven werken in Regio Foodvalley nauw samen om de regio te ontwikkelen tot topregio op het gebied van landbouw en voeding. Deze triple-helixsamenwerking, die de afgelopen jaren in de regio tot bloei is gekomen, is vanaf 1 januari 2021 verdergegaan als Economic Board Regio Foodvalley. René Verhulst, Martin Ruiter en Jan Jacob van Dijk nemen als vertegenwoordigers van de drie ‘kolommen’, bij toerbeurt het voorzitterschap van de Economic Board op zich.  

De Economic Board gaat aan de slag met de Strategische Agenda 2020-2025, waarin is vastgelegd wat de partners samen willen bereiken. Martin Ruiter, voorzitter VNO-NCW VeluweVallei en Gelderland, ziet dat de samenwerking de afgelopen jaren steeds meer handen en voeten heeft gekregen. “Ontstaan vanuit de gemeentelijke agenda kwam er met de vorige Strategisch Agenda al meer balans in de samenwerking, met projecten die zich ook op onderwijs en arbeidsmarkt richtten”, geeft hij aan. “In onze regio groeit de economie meer dan gemiddeld”, zegt Ruiter. “En uit het eerste onderzoek naar de gevolgen van Covid-19 komt naar voren dat onze regionale economie net iets minder wordt geraakt dan in andere regio’s. De waarde van de samenwerking in Regio Foodvalley heeft zich dus wel bewezen.” 

Verbinden en signaleren 

De Strategische Agenda die er nu ligt, is door de partners uit overheid, ondernemers en onderwijs echt in gezamenlijkheid geschreven. Goed samenspel tussen overheid, ondernemers en onderwijs is heel belangrijk, vindt ook Jan Jacob van Dijk, bestuursvoorzitter van de Christelijke Onderwijs Groep (COG). “De Economic Board is nodig om hierin een volgende stap te zetten”, zegt hij. Het orgaan versterkt de verbinding en heeft een signalerende functie, zo laat hij zien. “In de Economic Board horen en zien we van elkaar wat er in de drie verschillende kolommen gebeurt. Als er bijvoorbeeld een tekort is aan bepaalde arbeidskrachten of als er innovaties nodig zijn, dan kunnen we daar vanuit de onderwijsinstellingen op inspelen.”  

Er gebeurt al heel veel in de regio en de samenwerking is behoorlijk hecht georganiseerd, ziet René Verhulst, voorzitter Regio Foodvalley. Naast de positieve uitstraling naar buiten, versterkt de Economic Board de ontwikkelingen binnen de regio. “De overheid zorgt vooral voor publieke voorzieningen, maar daar kunnen bedrijven ook een bijdrage aan leveren”, stelt Verhulst. “De overheid heeft beperkingen. Daar kunnen we in de Economic Board inzicht in geven. Andersom kunnen wij als overheid van bedrijven leren hoe zij bepaalde zaken aanpakken.” 

Vooruitkijken 

Voor het bedrijfsleven in de regio is de Economic Board van groot belang, zo benadrukt Ruiter. “Ondernemers kunnen aansluiting zoeken bij de verschillende programma’s”, zegt hij. “Voor grote bedrijven is dat heel voor de hand liggend, maar ook andere bedrijven profiteren mee. Kijk naar Unilever die ervoor kiest om in Wageningen hun research facilities te vestigen. Dat levert arbeidsplaatsen op, maar heeft ook een hefboomeffect op toeleveranciers en andere dienstverleners.” Daarnaast wijst Ruiter op de winst voor middelgrote bedrijven. “Voorlopers van innovatie zijn vaak uitgegroeide mkb-ers. Zo doen familiebedrijven als Bieze en Vreugdenhil heel veel aan innovatie”, geeft hij als voorbeeld. “Er is voor bedrijven echt wat te halen.”