Wijzig je omslagfoto
Regio West-Brabant
Wijzig je omslagfoto
Deze gebruikersaccount status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Regio West-Brabant
Bedrijven
(076) 502 72 00

WERKEN AAN EEN KRACHTIGE REGIO IN WEST-BRABANT

West-Brabant staat met een Bruto Regionaal Product van €24,1 miljard en ruim 36.000 bedrijven economisch gezien in de top van Nederlandse regio’s.

De arbeidsproductiviteit in regio West-Brabant ligt ver boven het landelijk gemiddelde. Dit komt onder andere door de gunstige ligging van de regio tussen de wereldhavens van Rotterdam en Antwerpen. Daarnaast zorgt de goede infrastructuur via weg, water en spoor voor goede bereikbaarheid. De regio is een dynamische omgeving voor het MKB.

De Economic Board West-Brabant (EBWB), samengesteld uit overheid, onderwijs en bedrijfsleven, bepaalt de economische koers en ambitie van de regio West-Brabant. De overheid wordt vertegenwoordigt door de bestuurlijke samenwerking van de West-Brabantse gemeenten, Regio West-Brabant (RWB). Deze samenwerkende overheden faciliteren en stimuleren de regio op het gebied van economie, arbeidsmarkt, mobiliteit en ruimte.

‘De goede economische positie van vandaag, houden we ook graag vast in de toekomst. Ondernemers hebben daarin een belangrijke taak. Onderwijs en overheid ook. Als overheid kunnen we daarbij zorgen voor een goed vestigingsklimaat. Voor invulling van de randvoorwaarden’, vertelt Boaz Adank, voorzitter commissie van advies Regio West-Brabant en lid van de Economic Board West-Brabant.

RWB Actieprogramma 2019-2023

Binnen RWB werken de gemeenten er hard aan om de regio te versterken door samen te werken. De basis daarvoor is het RWB Actieprogramma 2019-2023: “Werken aan een krachtige regio”. Dit actieprogramma is een agenda met focus op de thema’s economie, arbeidsmarkt, mobiliteit en ruimte in West-Brabant. Het programmabureau van RWB ondersteunt het ambtelijk en bestuurlijk netwerk en adviseert op bestuurlijk en strategisch vlak.

RWB werkt aan de toekomst

Econonomisch sterk door vernieuwing
West-Brabant ligt in een economisch kerngebied. Vormt de Poort van Europa. Heeft een gevarieerde productiestructuur met een dynamisch MKB. Het op peil houden van de concurrentiekracht van onze economie vraagt– zeker naar de toekomst toe– nadrukkelijk om meer vernieu¬wing. Vernieuwing gericht op duurzaamheid en ‘smart’. RWB geeft invulling aan de randvoorwaarden.

Aan het werk
Samen met onderwijs en ondernemers wil RWB er voor zorgen dat talent in de regio blijft. De regio wil passend en goed beroepsonderwijs. Een leven lang leren en ontwikkelen. Maar ook goede banen om talent in de regio te houden. Of nieuw talent aan te trekken.

West-Brabant is bereikbaar
West-Brabant ligt centraal. Centraal voor handel naar 25 miljoen consumenten. Centraal tussen wereldhavens Rotterdam-Antwerpen. En met Moerdijk heeft West-Brabant een ei-gen zeehaven. Centraal tussen de beleidscentra in Den Haag en Brussel. RWB wil profiteren van de centrale ligging en goede bereikbaarheid faciliteren.

Ruimte voor sterke steden en een vitaal platteland
West-Brabant heeft prachtige buitengebieden. Oeroude bossen. Groene steden. Goede verbindingen. Allemaal bepalend voor een hoogwaardig vestigings- en woonklimaat. RWB wil sterke steden en een vitaal platteland. Samen met onderwijs en ondernemers geeft RWB invulling aan de randvoorwaarden.

Meer informatie over het actieprogramma vindt u op www. west-brabant.eu.