Wijzig je omslagfoto
Wijzig je omslagfoto
Deze gebruikersaccount status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Provincie Zeeland
Instanties
(0118) 631011

De economie draait weer op volle toeren. Het gaat bedrijven goed, uitgezonderd enkele sectoren, zoals de toeristische, die nog voor een uitdaging staat na corona. Deze economische groei levert direct een groot vraagstuk op: het gebrek aan arbeidskrachten. Hoe krijgen we in Zeeland meer mensen aan het werk? Hoe halen we kennis van buiten de provincie naar Zeeland toe? En hoe gaan we arbeidsprocessen verbeteren of veranderen, zodat we slimmer kunnen werken en daarmee in kunnen spelen op het tekort aan arbeidskrachten?

 

Bedrijven hebben in coronatijd kansen gezien en gepakt, zoals het flexibeler werken. Dus om het arbeidsmarktvraagstuk aan te pakken, moeten we ook blijven denken in mogelijkheden. Als overheid richten we subsidieregelingen daarom op het stimuleren van kennis en innovatie. In Zeeland kennen we bijvoorbeeld de aanjaagregeling die voortkomt uit het Investeringsprogramma Zeeland in   Stroomversnelling. Eén van de pijlers is human capital. Bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor sociale innovatieprojecten die zich richten op het oplossen van het tekort op de arbeidsmarkt. Samenwerking is hierin wel een belangrijke voorwaarde. Subsidie kan alleen worden aangevraagd door een consortium van minimaal drie partijen, waaronder één onderneming en één kennispartner.

 

Om een goed beeld te houden van wat er in onze provincie speelt, hebben we als provincie nauw contact met bedrijven, gemeenten en kennisinstellingen. Tijdens de coronaperiode hebben we alle gemeenten digitaal bezocht en zo’n 100 bedrijven in korte tijd gesproken. We nemen die input mee in de nieuwe economische agenda 2022 of als lobby richting Den Haag. Zo zullen Zeeuwse familiebedrijven een prominentere plek in de agenda gaan krijgen. Ze leveren namelijk een belangrijke bijdrage aan de economie en werkgelegenheid. Thema’s als chemische verduurzaming, de landelijke visserij en de energietransitie worden voortgezet in de nieuwe agenda. Er zijn genoeg bedrijven die hier nog een stap in te zetten hebben.

 

De coronatijd heeft wel geleerd dat je als ondernemer vooral zelf na moet denken over waar je staat met je bedrijf en dat samenwerking, met name met overheid en onderwijs, noodzakelijk is om groeistappen te kunnen zetten. Als provincie proberen we die samenwerking te stimuleren door middel van kennis- en innovatienetwerken. Hierin komen bedrijven en kennisinstellingen samen om vernieuwing te creëren. Kijk in je eigen regio of er zo’n netwerk bestaat en sluit je aan of zet met de branchevereniging zelf zo’n netwerk op. Daarmee kun je grote vraagstukken, zoals die van de arbeidsmarkt, gezamenlijk oppakken. Als provincie ondersteunen we hier graag bij.