Wijzig je omslagfoto
Provincie Noord-Brabant
Wijzig je omslagfoto
Deze gebruikersaccount status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Provincie Noord-Brabant
Instanties
(073) 6812812

De provincie Noord-Brabant vormt de schakel tussen gemeenten en het Rijk en wordt daarom ook wel het middenbestuur genoemd. De provincie is ervan overtuigd dat een sterke en innovatieve economie de basis vormt voor een leefbare en duurzame samenleving. Een samenleving met voldoende werk en voldoende ruimte voor bedrijvigheid; voor Brabanders nu en in de toekomst. 

Daarom speelt de provincie een centrale rol in het stimuleren van de economie, bij de juiste sector, op het juiste moment, bij de juiste spelers. Door het onderwijs, overheid en bedrijfsleven aan te jagen en met elkaar te verbinden. De provincie is hierbij een betrouwbare partner die boven de partijen staat. Zo wordt er bijdragen aan een aantrekkelijk investeringsklimaat.

Test- en ontwikkelomgeving

De hechte samenwerking in de Noord-Brabantse provincie tussen ondernemers, onderwijs en overheid heeft veel gebracht. Om economisch te kunnen groeien, moeten al deze partijen blijven innoveren. De provincie ziet Brabant als één groot laboratorium; een test- en ontwikkelomgeving, waar vernieuwing en innovatie de standaard is. In de sterke en kansrijke economische clusters onderzoekt de provincie hoe meer in ketens kan worden samenwerkt en hoe de werklocaties hierin ondersteund kunnen worden. 

Aandacht voor verbinden onderwijs en bedrijfsleven

De provincie wil zorgen voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Streven is te zorgen voor voldoende geschikte werknemers met de juiste opleiding en ervaring. Daarom faciliteert de provincie overleg tussen onderwijsinstellingen en bedrijven. 

Actieplan arbeidsmarkt 2020-2023

De focus van het Actieplan Arbeidsmarkt 2020-2023 is toegerust met de opgaven waar Brabant voor staat. Op ontwikkelen, benutten, behouden en aantrekken van talent. Dit versterkt de concurrentiekracht en het groeivermogen van het MKB, dat voor Brabant zo belangrijk is.

De Provincie zet in op:

  • Het nog meer verbinden van onderwijsinstellingen, het werkveld en Brabants talent.
  • Het creëren van scholingsmogelijkheden voor werknemers om steeds weer te werken aan eigen ontwikkeling om kennis en vaardigheden te ontwikkelen voor de economie van morgen.
  • Het oog hebben voor zowel de innovatie ideeën van knappe koppen, maar ook voor de gouden handjes die het in de praktijk moeten gaan doen.

Internationaal arbeidsmarktbeleid en exportbevordering

Het versterken van de internationale economie in Brabant is een van de ambities uit de Agenda van Brabant. Economische missies, vestigings- en investeringsbevordering enerzijds en Europese samenwerking anderzijds vormen de ruggengraat van het Internationaal - Provincie Noord-Brabant.