Wijzig je omslagfoto
Wijzig je omslagfoto
Deze gebruikersaccount status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Provincie Noord-Brabant
Gemeenten

De provincie Noord-Brabant vormt de schakel tussen gemeenten en het Rijk en wordt daarom ook wel het middenbestuur genoemd. De provincie is ervan overtuigd dat een sterke en innovatieve economie de basis vormt voor een leefbare en duurzame samenleving. Een samenleving met voldoende werk en voldoende ruimte voor bedrijvigheid; voor Brabanders nu en in de toekomst. 

Daarom speelt de provincie een centrale rol in het stimuleren van de economie, bij de juiste sector, op het juiste moment, bij de juiste spelers. Door het onderwijs, overheid en bedrijfsleven aan te jagen en met elkaar te verbinden. De provincie is hierbij een betrouwbare partner die boven de partijen staat. Zo wordt er bijdragen aan een aantrekkelijk investeringsklimaat.

Test- en ontwikkelomgeving

De hechte samenwerking in de Noord-Brabantse provincie tussen ondernemers, onderwijs en overheid heeft veel gebracht. Om economisch te kunnen groeien, moeten al deze partijen blijven innoveren. De provincie ziet Brabant als één groot laboratorium; een test- en ontwikkelomgeving, waar vernieuwing en innovatie de standaard is. In de sterke en kansrijke economische clusters onderzoekt de provincie hoe meer in ketens kan worden samenwerkt en hoe de werklocaties hierin ondersteund kunnen worden. 

Economische speerpunten – agrofood en hightech

De provincie stimuleert het innovatieproces in het agrofoodcluster en ondersteunt de overgang van een puur agrarische sector naar een vitale en duurzame sector met crossovers naar de foodsector. Naast de foodsector is ook de high-tech sector belangrijk in Noord-Brabant. Met maar liefst 14.000 bedrijven, 120.000 directe banen en een productiewaarde van zo’n 25 miljard euro is het zelfs de belangrijkste economische tak in de provincie.

De provincie wil graag dat de markt wordt verbreed, zodat de industrie minder afhankelijk is van grote spelers, zoals Philips en ASML. De verdienmodellen van nieuwe initiatieven moeten worden bestendigd. De nu al aanwezige kennis wordt met behulp van de provincie omgezet naar processen, producten en diensten. Als provincie ligt hierbij de nadruk op mogelijke crossovers tussen sectoren en welke innovaties bijdragen aan de transitie naar een innovatieve, circulaire en robuuste Brabantse economie.

Sterke arbeidsmarkt

Een ander cruciaal punt is een sterke arbeidsmarkt waarbij zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn en waarbij werkgevers voldoende keuze hebben. Met alle betrokken partijen in Brabant worden scholing en onderwijs zo goed mogelijk afgestemd op (toekomstige) behoeften van bedrijven. Daarnaast werkt de provincie aan een flexibele arbeidsmarkt, met zekerheden voor werknemers en werkgevers. Dit geldt zeker voor het Brabants mkb. Voor hen ontwikkelt de provincie financiële instrumenten in samenwerking met het Rijk en de Europese Unie.

Economie heeft een centrale plek gekregen in het provinciaal beleid en er wordt geld gereserveerd om de economie te stimuleren. De provinciale investeringsfondsen - bij de BOM in beheer ondergebracht - beginnen vruchten af te werpen.

Onderwijs en bedrijfsleven

Brabant sorteert voor op de toekomst. Zo investeren Tilburg University, de Technische Universiteit Eindhoven, de gemeente ’s-Hertogenbosch en de provincie samen in de oprichting van een nieuwe universitaire opleiding tot data scientist op master en post-master niveau. Deze Graduate School, die start in 2016, zal op het gebied van onderzoek en kennisvalorisatie nauw samenwerken met het bedrijfsleven.

Internationaal arbeidsmarktbeleid en exportbevordering

Brabant is steeds meer een regio in Europa. Daarom werken de provincie over lands- en provinciegrenzen heen. Ook wordt ingezet op een internationale samenwerking in de handel, export en arbeidsmarkt.

Alle spelers in de keten werken samen om de Noord-Brabantse ambities te bereiken. Van de boeren en toeleveranciers tot en met de voedselverwerkings- en verpakkingsindustrie, de logistiek, retail en horeca. De provincie ondersteunt ondernemers bij het verder brengen van innovatieve ideeën naar een investeringsrijp businessplan. Daarnaast wordt er ondersteuning geboden aan verschillende onderwijsinstellingen en campusontwikkelingen.