Wijzig je omslagfoto
PORT OF MOERDIJK
Wijzig je omslagfoto
Deze gebruikersaccount status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

PORT OF MOERDIJK
Bedrijven
Plaza 3, Moerdijk, Nederland

Als vierde nationale zeehaven en tweede economische motor van de provincie Noord-Brabant is Port of Moerdijk de thuishaven van meer dan 430 bedrijven. Zij kiezen voor Moerdijk vanwege de bijzondere combinatie van eigenschappen. De haven is strategisch gelegen tussen de mainports Rotterdam en Antwerpen en tevens de meest inlands gelegen haven. De open verbinding met zee en de maximale keuzevrijheid voor spoor, weg, buisleidingen, binnenwater of zee brengen alle eindbestemmingen binnen handbereik.

Bedrijfactiviteiten

Port of Moerdijk kenmerkt zich door een verscheidenheid aan bedrijfsactiviteiten, een ruime opzet en goede gezamenlijke voorzieningen. De totale oppervlakte van het beheergebied is 2635 ha. Hiervan is ruim 1.300 ha. bestemd voor bedrijfshuisvesting. Jaarlijks doen zo’n 2.000 zeeschepen en 12.000 binnenvaartschepen de haven aan. Zij zorgen bij elkaar voor een overslag van zo’n 18 miljoen ton per jaar. De haven biedt direct en indirect werkgelegenheid voor zo’n 18.000 mensen.

Haven- en industrieterrein

De combinatie van zeehaven (diepgang 8.9 meter) en industrieterrein met vier modaliteiten maakt haven- en industrieterrein Moerdijk aantrekkelijk als vestigingsplaats. Port of Moerdijk kent nu al een:

  1. Industrial Park (internationale chemische en petrochemische bedrijven)
  2. Distriboulevard & Tradepark (logistiek)
  3. Ecopark
  4. Seaport (overslag en distributie)
  5. Servicepoint (douanefaciliteiten, restaurantvoorziening)

Het Havenbedrijf Moerdijk stimuleert industriële clustering van bedrijven. Deze clustering faciliteert dat bedrijven van elkaars kracht gebruikmaken door aanvullende diensten te leveren.

Havenbedrijf Moerdijk

Het Havenbedrijf Moerdijk zorgt voor ontwikkeling, beheer en exploitatie van haven- en industrieterrein Moerdijk door o.a.

  1. Overheden en bedrijven bij elkaar te brengen
  2. Duurzame verbindingen tussen bedrijven te faciliteren
  3. Criminaliteit en calamiteiten te voorkomen door samenwerking met SBIM (Stichting Beveiliging Industrieterrein Moerdijk)
  4. Gemeenschappelijke voorzieningen te onderhouden zoals de infrastructuur

Havenstrategie

Port of Moerdijk is in 2030 hét knooppunt voor duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams Nederlandse Delta. De in juli 2014 vastgestelde Havenstrategie Moerdijk 2030 bevat de door share- en stakeholders onderschreven strategie voor de doorontwikkeling van het haven- en industrieterrein Moerdijk tot 2030. De Havenstrategie geeft aan dat de combinatie van beschikbare ruimte, industrie en de ideale ligging aan het water met verbindingen naar het achterland volop kansen biedt voor het Haven- en Industrieterrein Moerdijk om de komende decennia verder te groeien.

Deze groei is nodig voor de economie en werkgelegenheid in West-Brabant. Er liggen met name kansen op het gebied van duurzame logistiek en duurzame ontwikkeling van de chemie en procesindustrie. Moerdijk wil hierbij stevig inzetten op de afhandeling van containers die via de havens van Rotterdam en Antwerpen Europa binnen komen. Daarnaast is het streven om het aantal Europese kustvaartroutes dat Moerdijk aan doet, te laten toenemen. Uitgangspunt in de visie is ontwikkeling waarbij people, planet en profit goed in balans zijn.