Wijzig je omslagfoto
Wijzig je omslagfoto
Deze gebruikersaccount status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

MTSA TECHNOPOWER B.V.
Bedrijven

De Energie Transitie met MTSA 

MTSA Technopower ontwikkelt decentrale energie management systemen die groene elektriciteit omzetten in waterstof en vice versa om groene energie 24/7 beschikbaar te maken en piekbelasting van zon en windparken op het elektriciteitsnet te voorkomen.

Windmolens en zonnepanelen

Zon en wind energie is duurzaam, CO2 vrij en kan vrijwel overal opgewekt worden. Echter op locatie wordt doorgaans het grootste deel van de dagopbrengst in slechts enkele uren geproduceerd, terwijl de rest van de dag niet of nauwelijks groene stroom voorhanden is. 

Daarom kunnen zon en wind niet zomaar fossiele energiecentrales vervangen. Fossiel blijft vooralsnog nodig om rondom de klok levergarantie te waarborgen. Voor groene energie ontbreekt tot nu toe een energiebuffer om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. 

Een ander obstakel voor grootschalige toepassing van zon en wind energie vormt de huidige netcapaciteit. Deze is veelal niet toereikend om de piekproductie van geplande wind- en zonneparken af te voeren.

P2P schema

MTSA Technopower biedt hiervoor een oplossing. MTSA Technopower heeft ruim 15 ervaring omtrent het toepassen van waterstof in combinatie met elektriciteit (high power). MTSA Technopower heeft toonaangevende projecten gerealiseerd waaronder ‘s werelds grootste PEM brandstofcelcentrales. Deze kennis passen wij toe om de Energie Transitie een stap dichterbij te brengen. 

MTSA Technopower ontwikkelt een volledig geïntegreerd Energy Management Systeem , schaalbaar en decentraal concept wat op locatie flexibel tussen 1 en 10 MW stroom kan omzetten naar waterstof om later te worden gebruikt voor elektriciteit, warmte, mobiliteit en / of industriële grondstof. Het is bij uitstek geschikt om te worden toegepast in combinatie met (geplande) wind en zonneparken waar het huidige elektriciteitsnet niet toereikend is om de piekproductie op te vangen.

Door de connectie met het elektriciteitsnet heeft het P2P systeem tevens een grid stabiliserende functie. 

Verder lezen: