Wijzig je omslagfoto
Midpoint Brabant
Wijzig je omslagfoto
Deze gebruikersaccount status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Midpoint Brabant
Instanties
Bedrijfsafbeelding 1
Bedrijfsafbeelding 2
Bedrijfsafbeelding 3

SAMEN VOOR EEN VEERKRACHTIGE ECONOMIE EN SAMENLEVING IN MIDDEN-BRABANT 

 

Midpoint Brabant is de economische ontwikkelingsorganisatie van Midden-Brabant. Als onafhankelijke partij vormt ze de schakel tussen ondernemingen, onderwijs, overheden en maatschappelijke organisaties.

Midpoint Brabant heeft drie taken:

  • versterken van het economische ecosysteem in Midden-Brabant;
  • ontwikkelen en uitvoeren van programma’s en projecten;
  • ondersteunen van individuele startups, scale-ups en mkb-bedrijven met grote potentie.

De ambitie is om uit te groeien tot een veerkrachtige mkb-topregio. Om dit te realiseren zet Midpoint Brabant in op de grote maatschappelijke opgaven voor Midden-Brabant:

  • digitalisering;
  • duurzaamheid (circulaire economie, energietransitie, klimaatadaptie);
  • talentontwikkeling.

Met een Maatschappelijk Innovatie Programma zet Midpoint Brabant in op het verbeteren van de samenleving in de regio en het bijdragen aan de brede welvaart van ons land. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor het beter benutten van het unieke kennisprofiel van de regio, met name op het gebied van mens en gedrag.

Naast de maatschappelijke thema’s werkt Midpoint Brabant met programma’s voor sectoren waarin de regio sterk is: logistiek, maakindustrie, leisure en (digitale) dienstverlening (‘smart services’). Samen met haar partners zoekt Midpoint Brabant naar kruisbestuiving tussen de thema’s en de sectoren. Deze komen tot uiting in programma’s en projecten op collectief of individueel niveau, inclusief ondersteuning bij het vinden van de juiste netwerken en substantiële financiering.

Waar kun je als bedrijf in Midden-Brabant aan meedoen?

Uit de programma’s van Midpoint Brabant komen vele projecten voort die erop gericht zijn om ondernemingen uit Midden-Brabant te helpen bij hun business. Lees hier waar jouw organisatie zoal aan mee kan doen.

Maatschappelijke thema’s

Digitalisering
Mkb-ondernemingen met datavraagstukken kunnen onder meer aanhaken bij het Smart MKB-programma van Midpoint Brabant. Hierbij krijgen zij ondersteuning van ICT-experts en studenten om nieuwe kansen te creëren voor een succesvolle en toekomstbestendige business.

Duurzaamheid

Up New is het nieuwe circulaire economieprogramma van Midpoint Brabant. Dit gaat over informeren, inspireren en ondersteunen van ondernemingen bij circulair ondernemen. In Midden-Brabant komen diverse leer- en maakplekken, zoals voor bouw, food, textiel en leder. Midpoint Brabant is ook nauw betrokken bij vele energietransitie- en klimaatadaptatietrajecten. Zoals voor individuele of collectieve energiebesparing en energieopwekking op bedrijventerreinen, uitwisselen van restwarmte en restenergie, en klimaatadaptatie tegen hittestress en wateroverlast.

Talentontwikkeling

Midden-Brabant heeft een breed aanbod op het gebied van talentontwikkeling, van jong tot oud (‘Leven Lang Ontwikkelen’). In de Techniekcoalitie Brabant werkt Midpoint Brabant samen met partners aan toekomstgerichte competenties van werknemers en werkzoekenden, onder meer voor digitalisering en energietransitie. Met industriële mkb-bedrijven worden HRM-veranderplannen opgesteld, met als doelen: medewerkers bijscholen zodat zij duurzaam inzetbaar zijn, zij-instromers een nieuwe werkplek bieden, en nieuwe methoden en inhoud ontwikkelen voor technische opleidingen.

 

Sectoren

Maakindustrie

Midpoint Brabant richt zich in deze sector vooral op het slim en duurzaam toepassen van technologieën. Veel kennis is gebundeld in de Smart Industry hub Gate2 in Gilze en Rijen. Bedrijven en onderwijsinstellingen uit de regio kunnen hier aanhaken op vooraanstaande projecten op het gebied van productie-, simulatie- en datacommunicatietechnologieën. CAMPIONE helpt productiebedrijven met voorspelbaar onderhoud. Met de Cyber Physical Factory kunnen producten worden getest voordat zij op de markt verschijnen.

Logistiek

Tilburg-Waalwijk is voor de derde maal op rij verkozen tot logistieke hotspot van het jaar. En dat is niet voor niets. Midpoint Brabant ontwikkelt samen met partijen vele innovatieprojecten. Zoals DALI, waarbij ondernemers en onderwijs samenwerken om met data efficiënter te opereren. Bij het project AVS draait het om AR/VR en serious gaming in de logistiek. Ook werkt de regio aan multimodaal vervoer (CO2-gunstigere alternatieven voor wegtransport), Zero Emission-projecten (geen CO2 uitstoot), retourlogistiek (bundelen van retourstromen) en eenwaterstoftankinfrastructuur.

Leisure

Met het Smart Leisure programma werkt Midpoint Brabant aan het versterken en verduurzamen van het vrijetijdsaanbod in Midden-Brabant. Zo zet Midpoint Brabant in op aanvulling van het leisure aanbod (naast topspelers De Efteling en Safaripark de Beekse Bergen). Het House of Leisure van Midpoint Brabant werkt samen met partners aan de Van Gogh Homeland Experience. Dit vlaggenschip-project gaat over diverse observatoria in het Van Gogh Nationaal Park met maatschappelijke thema’s en het landschap als inspiratie. Deze komen verspreid over Brabant te liggen en gaan extra toeristen naar de regio trekken.

Startupondersteuning

Een sector die een enorme vlucht doormaakt is digitale dienstverlening. Vanuit het Midpoint Brabant Smart MKB-programma is een netwerk van digitale dienstverleners (‘digihub’) opgericht om snel te kunnen inspelen op datagedreven vraagstukken bij ondernemingen.

Overige diensten

Innovatieve ideeën realiseren

Is jouw organisatie gevestigd in Midden-Brabant en heb jij een innovatief idee of businessplan met impact? Onze specialisten kunnen je hierbij helpen. We kunnen ondersteuning bieden met een haalbaarheidsonderzoek, een businessplan, financiering en het opzetten van een pilot.

Ondersteuning startups en scale-ups

Midpoint Brabant traceert en begeleidt startups en scale-ups. Ze doet dit nauw samen met een groot aantal partijen. Startups die ondersteuning willen om versneld de markt op te komen, moeten zeker aankloppen bij Midpoint Brabant. Als de case goed is, krijgen ze hulp bij het aanscherpen hiervan en het vinden van de juiste weg in netwerken en bij financiering. Midpoint Brabant werkt hierbij nauw samen met het Brabant brede startups programma Braventure.

Financieringsadvies

Ambitieuze startups en scale-ups en innovatieve mkb-bedrijven die op zoek zijn naar groeikapitaal en een businesscase hebben die voor reguliere financiers moeilijk is, kunnen hun plannen pitchen bij de Financieringstafel van Midpoint Brabant. Je gaat in gesprek met dé topfinanciers uit de regio en weet al snel wie je plan verder wil brengen en wat de financieringsmogelijkheden zijn. Midpoint Brabant kan bedrijven ook op weg helpen met andere bedrijfs- of projectfinanciering.

Netwerken

Als triple helix organisatie beschikt Midpoint Brabant over een uitgebreid netwerk. Partijen die hun business of projecten van de grond willen krijgen of versnellen, kunnen vrijwel altijd verder geholpen worden door Midpoint Brabant. Daarnaast biedt het door Midpoint Brabant opgerichte ondernemershuis Station88 een laagdrempelige mogelijkheid voor ondernemersvragen, coaching en netwerken.

Contact

Wil je meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op. We helpen je graag verder. Voor meer informatie, kijk op www.midpointbrabant.nl of mail naar info@midpointbrabant.nl.