Wijzig je omslagfoto
Innovatiehuis De Peel
Wijzig je omslagfoto
Deze gebruikersaccount status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Innovatiehuis De Peel
Instanties

Samenwerken aan innovatie in De Peel

In de wereld van vandaag is alles en iedereen verbonden. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Hoe houd je als mkb-ondernemer het overzicht? Hoe blijf je bij? Ben je met je bedrijf of organisatie klaar voor de toekomst? Wat heb je nodig om je ambities te realiseren? Hoe houd je alle ballen in de lucht? Innovatiehuis de Peel zorgt voor verbinding. Verbinding tussen bedrijven en kennisinstellingen in de Peel en voor de aansluiting met Brainport.

Samenwerken aan innovatie

Innovatiehuis de Peel is een initiatief van de zes Peelgemeenten, werkgeversorganisatie VNO-NCW en waterschap Aa en Maas. Het Innovatiehuis is opgericht om de technologische vernieuwingen beter te laten landen in Helmond, Asten, Deurne, Someren, Laarbeek en Gemert-Bakel. Sinds de oprichting twee jaar geleden staat directeur Peter de Witte aan het roer. Het is zijn missie om vernieuwende projecten op te zetten in de Peel. Dit doet hij met een team van projectmanagers die ieder een sector vertegenwoordigen. ‘Wij helpen bedrijven innoveren door ze te verbinden. Door de krachten te bundelen en samen aan innovatie te werken, zorgen we ervoor dat bedrijven in onze regio klaar zijn voor de toekomst.’ Daarnaast zoekt hij actief de verbinding met Brainport. ‘Ook wij in de Peel zijn onderdeel van Brainport. Maar in de praktijk vinden ondernemers het lastig om hun weg naar Brainport Eindhoven te vinden. Wij helpen daarbij en maken nieuwe verbindingen vanuit ons netwerk.’ De visie en missie van het Innovatiehuis komt tot uiting in de projecten.

Smart Industry Fieldlab

Een mooi voorbeeldproject is het net opgezette Smart Industries Fieldlab de Peel. Elf bedrijven uit de Peel werken samen in een proefomgeving aan hightech innovaties om hun bedrijf naar het volgende niveau te tillen. Een van de deelnemers is het Deurnese bedrijf FHT Perslucht. ‘We staan voor heel grote uitdagingen’ vertelt directeur Frans Fransen. ‘Door samen deze uitdagingen aan te gaan, maken we onze bedrijven toekomstproof.’

De kosten voor het laboratorium delen de 11 deelnemende bedrijven. In het lab - ingericht bij AAE in Helmond - draait het om data en wat die gegevens je kunnen vertellen over de toekomst. Hier verzamelt FHT Perslucht gegevens van alle productieprocessen. Op basis van die data kun je een bedrijf optimaal inrichten. ‘Dan komen we er misschien achter dat onze service- en onderhoudstak overbodig wordt omdat alle systemen zelf kunnen denken, bijsturen en voorspellen wanneer ze kapotgaan.’ In het Fieldlab worden de krachten gebundeld. Frans bevestigt dat: ‘Het is een pittige investering, maar het is onbetaalbaar als we deze kennis zelf zouden moeten inkopen of vergaren. Voor ons is het Fieldlab een uitkomst.'

Veehouderij van de toekomst 

Een ander project is de Veehouderij van de toekomst. Het Innovatiehuis verbond RobaLab uit Deurne en technologiepartner Intemo met agrarische ondernemers. Onder leiding van VNO-NCW Brabant Zeeland ontwikkelen de partijen samen een duurzame stal. Huub Fransen van mengvoerbedrijf Fransen Gerrits legt uit: ‘Ons doel is het ontwikkelen van een innovatieve en toekomstbestendige stal, die vooruitloopt op de huidige wetgeving. Met innovatieve mestverwerking, dagelijkse ontmesting, betere dierenvoeding, verbeterde hygiëne, effectieve luchtbehandeling en real-time metingen van emissie. Dit doen wij voor de boer, dierenwelzijn, onze omgeving en de economie.‘ In het voorjaar van 2020 is er een proefopstelling gemaakt op boerderij De Hoeve van MS Schippers. Met hun vijf proefboerderijen, willen zij een Brabantse proeftuin zijn voor duurzaam veehouden. De ambitie is om de veehouderij van de toekomst uit te rollen door heel Nederland en daarbuiten.

Benutten van talent begint bij lezen

OOG.VOOR.LEZEN lanceerde onlangs in samenwerking met VNO-NCW Brabant Zeeland en het Innovatiehuis het project Benutten van talent begint bij lezen. Doel is om medewerkers van bedrijven in de Peelregio te helpen om hun communicatievaardigheden te vergroten. Daar hebben ze zowel op hun werk als privé profijt van.’ Ook binnen de Peelregio is lezen onder werk- en opleidingsniveau een groot probleem’, verklaart Rob Bogman van VNO-NCW Brabant Zeeland. ‘De schatting is dat er in onze regio jaarlijks tenminste zo’n 500 tot 800 jonge mensen bijkomen die lezen onder hun werkniveau. Digitalisering is mooi, maar die machines moeten wel uitgelezen en bediend kunnen worden. Goed kunnen lezen is daarvoor cruciaal.’ Werkgevers uit de Peel kunnen zich aanmelden bij het Innovatiehuis om mee te doen aan dit project. Voor de eerste 500 medewerkers die meedoen ontvangt de werkgever een mooie financiële bijdrage.

CO2-uitstoot verminderen door verduurzaming van bedrijventerreinen

Met de komst van het Klimaatakkoord gaat heel Nederland samen de CO2-uitstoot verminderen. Het project ‘Verduurzaming bedrijventerreinen’ onderzoekt hoe er op bedrijventerreinen in de Peel energie bespaard en opgewekt kan worden. Eerst zijn de bedrijventerreinen van Zuidoost Brabant geïnventariseerd. De volgende stap is het organiseren van kennissessies. In die bijeenkomsten delen ondernemers succesverhalen over energieopwekking en besparing. Zo overtuigen ondernemers andere ondernemers en ontstaat er kruisbestuiving. Het Innovatiehuis heeft een groot netwerk van ondernemers die bezig zijn met MVO en circulair gebruik van rest- en afvalstromen. Deze thema’s dragen bij aan de reductie van CO2. Het Innovatiehuis zet deze kennis in voor dit project en deelt deze met ondernemers uit haar netwerk. Zo ontstaan er nieuwe verbindingen en kunnen we samen aan de slag. Er zijn drie bedrijventerreinen geselecteerd voor twee verduurzaming pilots. Dit zijn BZOB in Helmond, De Hurk in Eindhoven en De Sleutel in Bladen. De inhoud van de pilots wordt bepaald in samenwerking met het parkmanagement van deze terreinen en de uitkomsten van de kennissessies met ondernemers.

Ook samen werken aan de slag innovatie?

Ben jij ondernemer of werk je in de Peel en heb jij een innovatief idee waarmee je verder wilt? Zoek je funding of partner(s) die jouw idee naar de volgende fase brengen? Neem contact op met het Innovatiehuis. Wij zetten jouw idee op de kaart en helpen je op weg. Meer informatie vind je op: www.innovatiehuisdepeel.nl