Wijzig je omslagfoto
Economische Impuls Zeeland, N.V.
Wijzig je omslagfoto
Deze gebruikersaccount status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Economische Impuls Zeeland, N.V.
Instanties

Zeeland moet duurzamer, innovatiever en dynamischer. Stel je eens voor wat we met z’n allen kunnen bereiken als we daar als bedrijfsleven, overheid en onderwijs onze schouders onder zetten.

Als officiële regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zeeland neemt NV Economische Impuls Zeeland daar graag het voortouw in. Wij zetten ons in voor de Zeeuwse economie door ondernemers zoals jou verder te helpen. Wij luisteren naar je plannen en helpen met vestigen, innoveren, ontwikkelen en exporteren. Laten bedrijven zien waar kansen liggen in Zeeland en daarbuiten. We brengen je in contact met onze partners op het gebied van kennis en subsidies. En organiseren samenwerkingsverbanden en projecten, financieren bedrijven en geven inzicht in actuele ontwikkelingen op onder meer het gebied van duurzame energie, digitalisering, circulaire economie en autonoom transport.

Kingfish Zeeland

Een mooi voorbeeld van onze ondersteuning is viskwekerij Kingfish Zeeland, dat Dutch Yellowtail Kingfish kweekt op land. Zeeland bood hiervoor de perfecte locatie met haar strategische ligging, sterke aquacultuursector en een locatie waar het bedrijf met gezuiverde Oosterscheldewater en groene energie haar teelt volledig duurzaam kon maken.

Wij hebben dit bedrijf met diverse partners ondersteund bij hun komst naar Nederland. Daarnaast heeft het bedrijf mede dankzij een lening van ons innovatiefinancieringsprogramma InnoGo, een deel van de teeltcyclus kunnen starten.

Energietransitie

Impuls Zeeland vindt het belangrijk om mee te werken aan de energietransitie van Zeeland. Zo maken we onze economie minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en de regio schoner en stiller. Voor het bedrijfsleven is de overgang naar duurzaamheid soms een uitdaging. Daarom helpen wij hen de eerste stappen te zetten. Bijvoorbeeld door in te zetten op circulariteit, waarbij restmaterialen opnieuw worden ingezet als grondstof. We hebben diverse voucherregelingen die u kunt gebruiken voor onderzoek en initiatieven op het vlak van energietransitie en circulair bouwen.

De kennis die wij opdoen binnen projecten delen we breed, zodat iedereen er zijn voordeel mee kan doen.

Geen winstoogmerk

Dit doen wij zonder winstoogmerk en volledig onafhankelijk dankzij steun van overheden, onderwijs en bedrijfsleven. Samen met u creëren we een dynamisch Zeeland, waar het nu én in de toekomst goed ondernemen, werken en wonen is. Wil je weten of wij ook iets voor jou kunnen betekenen? Neem contact op of kijk op www.impulszeeland.nl