Wijzig je omslagfoto
Wijzig je omslagfoto
Deze gebruikersaccount status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

HZ University of Applied Sciences
Onderwijs

HZ University of Applied Sciences

Heeft u een ondernemersvraagstuk waar u al langer mee rondloopt? Een projectplan dat maar op de plank blijft liggen of een innovatief idee om uw organisatie verder te brengen?
Dan kunt u terecht bij de HZ University of Applied Sciences en gebruik maken van de diversiteit aan kennis die de HZ in huis heeft. In een team van leergierige studenten, ervaren onderzoekers, lectoren en uzelf wordt een praktijkgericht onderzoek gestart. De verworven kennis uit dit onderzoek levert wellicht nieuwe inzichten op, wat kan leiden tot innovatie en zelfs nieuwe producten. Kennis die uw bedrijf verder helpt!

De HZ Smart Services Boulevard is het loket waar u moet zijn voor het opstarten van een innovatieproject en zorgt voor het projectmanagement, relatiebeheer en begeleiding van het proces.

Hoe werkt het?

Wanneer u een vraagstuk neerlegt bij de Smart Services Boulevard, dan wordt u eerst uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek gaat u gelijk de diepte in en wordt getracht ‘de vraag achter de vraag’ aan de oppervlakte te krijgen. Ook wordt het doelen de scope van het innovatieproject bepaald en een hoofdvraag geformuleerd.

Op basis hiervan wordt een team van studenten, onderzoekers en uw bedrijfsvertegenwoordiger samengesteld dat dit vraagstuk gaat oppakken. Als het gewenst is, dan kan de Smart Services Boulevard ook expertise, zoals andere universiteiten of hogescholen of experts op een bepaald vakgebied, van buiten de HZ inschakelen.
Vervolgens wordt onder leiding van de moderator het team aan elkaar voorgesteld en wordt vastgesteld of dit het ‘winning team’ is en een start gemaakt. Gedurende het innovatieproject zorgt de Smart Services Boulevard voor de financiële afhandeling, het procesbeheer en houdt het contact met u over eventuele vervolgactiviteiten.

Naast de innovatieprojecten, kunt u ook deelnemen aan innovatie-activiteiten, zoals Special Interest Groups, Masterclasses, Open Innovatie Sessies en het BINNlab. De HZ is onderdeel van de Kenniswerf Zeeland, waardoor u ook kunt rekenen op een breed netwerk in de beroepspraktijk.

Kennisgebieden

De HZ heeft 7 verschillende academies, namelijk Delta Academy, De Ruyter Academy, Scaldis Academy en de academies Zorg & Welzijn, Technologie & Innovatie, Economie & Management en Pedagogiek & Educatie. Rondom de academies zijn onderzoeksgroepen en lectoraten gevormd, die de kennisgebieden verdiepen, maar die de academies ook met elkaar verbinden door cross-overs in projecten op te zoeken. Het overkoepelende thema is duurzame, dynamische delta, waarin het leven in een deltagebied centraal staat.

Onderwijs

Door het onderwijs, praktijkgericht onderzoek en de beroepspraktijk te verbinden, wordt het onderwijs verrijkt met actuele kennis uit het werkveld. De HZ kan op deze manier jonge professionals opleiden die passen in de functieprofielen waar de beroepspraktijk om vraagt.

Meer informatie

Wilt u weten hoe uw vraagstuk onderzocht kan worden? Neem dan contact met ons op!