Wijzig je omslagfoto
Wijzig je omslagfoto
Deze gebruikersaccount status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Health Valley
Instanties
Transistorweg 7r, Nijmegen, Nederland

Over Health Valley

Health Valley Netherlands is hét innovatienetwerk binnen Life Sciences & Health. Bedrijven, zorginstellingen, kennisinstellingen en overheden ontmoeten, verbinden en versterken elkaar via Health Valley. Door innovatie-, markt- en ondernemerskracht te bundelen, geven onze partners een onmiskenbare impuls aan de zorg.

Lees hier meer over de partnerpakketten van Health Valley

In Nederland en daarbuiten werken we actief samen aan thema’s als personalised medicine, robotics & medical devices, e-health en bouwen en wonen in cure en care. Samen brengen we technologie naar de zorg. Zorgvragen en -behoeften naar ontwikkelaars. En innovaties naar de patiënt. Daarmee leveren we een bijdrage aan het verbeteren en toegankelijk houden van de gezondheidszorg én stimuleren we economische groei.

Health Valley Netherlands

Health Valley Netherlands: hét innovatienetwerk voor de zorg. Health Valley is niet zomaar een netwerk, maar het grootste netwerk in Life Sciences & Health van Nederland. En daar zijn we trots op, net als op de vooruitzichten: het aantal partners blijft groeien. De hoeveelheid succesvolle matches neemt toe. Events, focus en ondersteuning geven steeds beter en gerichter invulling aan de behoeften van onze partners. We verstevigen onze positie op nationaal én internationaal niveau, nu en in de toekomst.

Visie

In de toekomst worden diagnostiek en behandeling steeds meer persoonsgericht. Het zorgaanbod, in zowel de cure als de care, raakt steeds meer geïntegreerd rond de patiënt. Ook krijgt preventie steeds meer aandacht. Innovatie in de sector Life Sciences & Health vergt verbinding tussen vraag en aanbod en samenwerking tussen bedrijfsleven, zorg, kennisinstellingen en overheid. Door deze samenwerking wordt het mogelijk om tot de noodzakelijke technologische innovaties, nieuwe medicijnen en andere werkwijzen te komen.

Missie

Health Valley versterkt de innovatiekracht van Nederlandse bedrijven en zorgaanbieders door verbinding en samenwerking te stimuleren. Netwerkorganisatie Health Valley draagt daarmee bij aan het creëren van bestendige bedrijvigheid en aan betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de gezondheidszorg.