Wijzig je omslagfoto
Wijzig je omslagfoto
Deze gebruikersaccount status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

EUROFINS LAB ZEEUWS-VLAANDEREN B.V.
Bedrijven

Kennispartner voor kwaliteit en veiligheid van voedsel en water

‘Helemaal geen bestrijdingsmiddelen meer gebruiken bij het telen van groente en fruit is een utopie. Dan zouden we onvoldoende voedsel produceren voor de wereldbevolking, maar ons voedsel moet uiteraard wel aan strenge eisen voldoen, zodat de voedselveiligheid niet in het gedrang komt.’ Aan het woord is Niels Martha, directeur bij Eurofins op de locatie in Graauw, Zeeuws-Vlaanderen.

Niels Martha

In het Zeeuwse laboratorium wordt onze voeding dagelijks op meer dan achthonderd verschillende pesticiden getest. Martha erkent dat niet alleen vanuit wet- en regelgeving strenge eisen aan onze voeding worden gesteld. Ook de consument is steeds kritischer gaan kijken naar het verhaal achter het eten dat op zijn of haar bord ligt. ‘Tegelijkertijd wil diezelfde consument glimmende, knalrode aardbeien zien. Voor telers is het lastig balanceren.’

Méér klantvoordeel

Martha omschrijft het werk voor zijn medewerkers in Graauw als kennisintensief. ‘Klanten zijn niet alleen op zoek naar analyseresultaten, maar ook naar kennis en de beste oplossingen voor hun situatie. Dat kan ook door gerichter en slimmer te analyseren, alleen waar dat nodig is. De data uit deze analyseresultaten interpreteren: daar ligt onze kracht.’De circa 120 medewerkers van Eurofins op de vestiging in Zeeland blijven daarom continu innoveren. 

Behalve in Graauw zitten in Nederland 10 kenniscentra en laboratoria van Eurofins Food, Feed, Water Benelux. Onderling is sprake van wisselwerking, maar elke locatie heeft zijn eigen specialiteit. Voor de medewerkers in Graauw geldt dat (dier)voeding en water worden getest op verschillende contaminanten zoals; pesticiden, dioxines, minerale olie (MOSH MOAH), metalen en 3-MCPD. Klanten die deze analyses laten uitvoeren zijn bijvoorbeeld gesitueerd in en rond de Rotterdamse haven en bedrijven die zich hebben gevestigd op het Fresh Park Venlo.

Meer van Genève 

Martha, sinds voorjaar 2021 managing director in Graauw, omschrijft bij navraag de afdeling dioxines als wereldwijde klasse. Dioxines zijn een verzameling van schadelijke stoffen die vrijkomen als ongewenst bijproduct van bijv. verbrandingsprocessen. ‘We analyseren tot een biljoenste gram. Vergelijk het met een theelepel zout in het meer van Genève.’ Op de afdeling arriveren verse producten evenals bevroren monsters van over de hele wereld: van Thailand tot USA en van Hong Kong tot Australië. Op dit moment onderzoekt Eurofins in samenwerking met Staatsbosbeheer het vlees van runderen welke in de uiterwaarden grazen van onder de meer de Waal en de Rijn. De runderen lopen mogelijk rond op vervuilde grond, met het gevolg dat het gras dat zij eten hoge doses dioxines bevat. ‘Dat maakt het des te belangrijker de dioxinegehalten snel te onderzoeken.’ Dioxines zijn persistent wat betekent dat ze zeer slecht afbreekbaar zijn en hierdoor dus lang in het milieu aanwezig blijven. Daarbij komt dat dioxines al bij hele lage dosis schadelijk zijn voor de gezondheid waardoor monitoring gewenst is.

Regionale rol

De medewerkers hebben verschillende achtergronden, een aantal van hen is zelfs vanuit Polen, Hongarije en Portugal naar Nederland gekomen. De meeste medewerkers komen uit Zeeland of België. Nieuwe collega’s stromen vaak door vanuit (lab)opleidingen welke gevolgd zijn op de Avans Hogeschool in Breda of het Scalda in Vlissingen . “We zijn een goed ontwikkelde regionale club met enthousiaste  mensen. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers in het laboratorium ligt rond de dertig jaar.” Eurofins sponsort de plaatselijke voetbal- en  tafeltennisvereniging, net als het jaarlijkse festival Graauwrock. “Weliswaar zijn we een internationale speler, maar hier in Zeeland hebben we ook een lokale rol te vervullen.”