Wijzig je omslagfoto
Euregio Rijn-Waal
Wijzig je omslagfoto
Deze gebruikersaccount status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Euregio Rijn-Waal
Instanties
(0049) 2821-79300

Samen staan Nederlanders en Duitsers sterker – daarvan zijn wij overtuigd. Daarom ondersteunen wij diverse grensoverschrijdende activiteiten in het Nederlands-Duitse grensgebied. Ons belangrijkste doel is om de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en maatschappij te verbeteren en te intensiveren. Daarnaast zetten we ons bij Nederlandse, Duitse en Europese instellingen in voor de belangen van burgers, instellingen en ondernemingen uit de grensregio, om zo de leefbaarheid in het grensgebied te vergroten. 

Voor bedrijven: laagdrempelige subsidies 

•INTERREG

Mkb-bedrijven uit de regio kunnen bij ons advies krijgen over subsidiëring via het Europese subsidieprogramma INTERREG Deutschland-Nederland. Dit programma is bedoeld voor projecten waarin Nederlanders en Duitsers uit de grensregio samenwerken. Bedrijven worden intensief door ons begeleid, van projectidee tot projectafwikkeling, en kunnen gebruikmaken van ons grote grensoverschrijdende netwerk. 

•Projecten

Twee interessante projecten voor het mkb zijn DigiPro en EnerPRO:

  • DigiPro ondersteunt bedrijven bij product- en procesinnovaties op het gebied van digitalisering.
  • Binnen EnerPRO ontwikkelen bedrijven uit het Nederlandse en Duitse mkb samen innovatieve producten op het gebied van decentrale opwekking en opslag van hernieuwbare energie en energie-efficiencytechnologie.

Voor inwoners van de grensregio: informatie over werken en wonen in het buurland 

•GrensInfoPunt Rijn-Waal

Mensen die in Nederland wonen en in Duitsland werken hebben vaak vragen over de consequenties van hun werkzaamheden voor de belasting, zorgverzekering, pensioen en andere zaken. Ook werkgevers willen graag weten wat hun rechten en plichten zijn wanneer zij mensen uit Duitsland in dienst nemen. Het GrensInfoPunt Rijn-Waal van de Euregio Rijn-Waal geeft werknemers en werkgevers gratis informatie en advies over werken, wonen of studeren over de grens. Grenspendelaars kunnen langkomen tijdens maandelijkse spreekuren of een afspraak maken voor advies op maat.

•Platform Arbeit/dsmarkt

Een Nederlands-Duitse arbeidsmarkt heeft vele voordelen: economische groei, het tegengaan van het tekort aan vakkrachten en veelzijdige baankansen. Op initiatief van het GrensInfoPunt Rijn-Waal is in 2019 daarom het Platform Arbeit/dsmarkt opgericht. Doel is om de belemmeringen voor enerzijds werkgevers, die personeel uit het buurland willen aannemen, en anderzijds werknemers, die er willen werken, weg te nemen. 

De Euregio Rijn-Waal is een Nederlands-Duits openbaar lichaam, waarbij ca. 55 gemeenten en regionale overheden zijn aangesloten. Het werkgebied omvat in Nederland een groot deel van de provincie Gelderland, delen van Noordoost-Brabant en het noordelijke deel van de provincie Limburg; in Duitsland Kreis Kleve, de Kreis Wesel en de steden Duisburg en Düsseldorf.