Wijzig je omslagfoto
Euregio Rijn-Waal
Wijzig je omslagfoto
Deze gebruikersaccount status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Euregio Rijn-Waal
Instanties
Bedrijfsafbeelding 1
Bedrijfsafbeelding 2
Bedrijfsafbeelding 3
Bedrijfsafbeelding 4

Euregio Rijn – Waal neemt al vijftig jaar barrières weg bij werkgevers en werknemers

Euregio Rijn – Waal vergroot al vijftig jaar de leefbaarheid in het Nederlands-Duitse grensgebied. Samen sta je immers sterker. Directeur Sjaak Kamps vat het zo samen: “Woon je in een grensregio en wil je daar een toekomst opbouwen, neem dan je buurland meteen mee.”


Kamps startte in 1990 bij Euregio Rijn – Waal en heeft zo al een groot deel van de geschiedenis van het GrensInfoPunt in Kleve meegemaakt. Hij blikt kort terug: “Na de Tweede Wereldoorlog was er nauwelijks contact tussen Nederland en Duitsland. Toen het contact vanaf de jaren zestig op gang kwam en de economie zich voorspoedig ontwikkelde, werden de handelsbetrekkingen belangrijker.”

Verbindingsweg als startschot
De opening van de A12 en de Duitse A3 vormde voor Euregio Rijn – Waal het startschot van verbinden, een rol die het GrensInfoPunt nog altijd heeft. De realisatie van de verbindingsweg moest wat Euregio Rijn – Waal betreft niet bij een toevallige gebeurtenis blijven. Tussen de regio’s en grensgemeentes moest structureel worden samengewerkt en daar sloten de Nederlandse Kamer van Koophandel en de Duitse Industrie- und Handelskammern zich meteen bij aan.
 
De rol werd steeds groter

In de jaren negentig werd dankzij de groter wordende rol van de Europese Unie (EU) ook de rol van Euregio Rijn – Waal belangrijker. Er kwam Europees beleid richting de interne markt en van grenscontroles was geen sprake meer. Bijkomend voordeel was dat vanuit de EU voor het eerst geld beschikbaar kwam voor grensoverschrijdende samenwerking. De meeste belangstelling ging in eerste instantie naar het toerisme. De behoefte aan grensoverschrijdende fietsroutes was groot. Ook kwam meer aandacht voor sociale en culturele samenwerking. In de loop van de jaren ’00 verschoof het accent meer richting de economie: bedrijven moesten elkaar ook over de grens kunnen vinden, want dat bespoedigt innovatie en vernieuwing. Subsidie ontvangt Euregio Rijn - Waal vanuit het programma INTERREG, door de Europese Unie voor grensregio’s in het leven geroepen. In 2022 start daarvan alweer het zesde programma.

Samenwerken met partner
Kamps: “Een bedrijf waar innovatieve en vernieuwing aan de orde van de dag zijn, kan niet alles alleen. Zoek je in het grensgebied een kennispartner, dan kom je samen in aanmerking voor bijvoorbeeld financiële ondersteuning. Heb je zo’n partner nog niet, dan putten wij uit ons netwerk voor een partner of een kennisinstelling. Daar zit echt onze toegevoegde waarde.”

 

 

Jongeren opleiden  

Barrières zijn er wel: bedrijven zijn onbekend met oplossingen, er is sprake van onvoldoende taalkennis en de regelgeving verschilt per land. Euregio Rijn – Waal werkt vanuit de strategische agenda 2025+ waarin economie en klimaat bij elkaar worden gebracht, net als onderwijs en de arbeidsmarkt. “Continu vragen wij aandacht voor het opleiden van mensen in een grensgebied. Nederlandse jongeren maken kennis met het bedrijfsleven in Duitsland tijdens een stage en omgekeerd. Naar mensen met technische kennis is veel vraag, aan beide kanten van de grens. Zit je bijvoorbeeld met je bedrijf in Nijmegen en je hebt personeelstekort, dan kun je beter twintig kilometer over de grens kijken dan honderd kilometer naar het Westen.”

Meer vanzelfsprekend
Vijftig jaar na de start van Euregio Rijn – Waal hebben de grensoverschrijdende fietsroutes nog altijd niet aan populariteit ingeboet. Daarom bundelde Euregio Rijn – Waal voor het gouden jubileum de vijftig mooiste fiets- en wandelroutes langs de Rijn, Waal en Maas. De routes, die door alle lid gemeentes werden aangeleverd, zijn ook via een app te downloaden. Volgens Kamps is het in de afgelopen vijftig jaar een stuk vanzelfsprekender geworden om over de grens te kijken. “De samenwerking wordt steeds meer opgezocht: het is win-win. Maar, je moet het wel doén. Uit je comfortzone stappen.”


Auteur: Carline Klijn – van Best