Wijzig je omslagfoto
Wijzig je omslagfoto
Deze gebruikersaccount status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Huis van De Brabantse Kempen
Instanties

De Brabantse Kempen speelt, binnen de Brainportregio, een belangrijke rol als leverancier van hoogwaardig vakmanschap voor innovatieve high tech concepten. Vanuit haar verbindende kracht en coöperatieve handelsgeest levert de hoogwaardige maakindustrie en duurzame agrosector innovatieve producten in een grotere productieketen op nationaal en internationaal niveau.

Eigen identiteit koesteren

Als handelsregio is zij zich bewust van haar eigen grens en karakter, maar extern georiënteerd als het gaat om haar economie vanuit de belangrijke sectoren als industrie, zorg, agrofood en recreatie en toerisme. De Brabantse Kempen karakteriseert zich met een arbeidsethos dat gevoed wordt vanuit gemeenschapszin, waar samenwerken en verbinden centraal staat.

Het pure karakter van De Brabantse Kempen, het coöperatief ondernemen met aandacht voor sociale tradities in een sterk innovatieklimaat, de landelijke groene omgeving met de kwalitatief hoogwaardige accommodaties, het prettige woonklimaat en uitgebreide infrastructuur kenmerkt de authentieke regio.

De Brabantse Kempen bestaat uit het gebied van de gemeente Oirschot, Hilvarenbeek, Reusel – De Mierden, Bladel, Eersel, Bergeijk en Moergestel.

Het is bijzonder dat het bedrijfsleven, overheden en het onderwijs nauw met elkaar samenwerken om de regio te blijven ontwikkelen. De regio richt zich daarbij op een mooie leefomgeving, een duurzaam bloeiende economie en een prettig maatschappelijk klimaat.

Brede gebiedsparticipatie

De rode draad in de ontwikkeling van de regio is een brede gebiedsparticipatie. Het zelf organiserend vermogen van ondernemers, burgers en instellingen staat centraal en wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. Het streven is om nieuwe allianties tussen gemeenschappen, lokale bedrijven en andere organisaties op te zetten binnen en buiten de regio.

Vanuit zes thema’s zijn ‘koploperbewegingen’ gestart waarin vooruitstrevende organisaties uit de streek elkaar regelmatig ontmoeten en gezamenlijk plannen en afspraken maken. De koplopergroepen vormen de voedingsbodem voor initiatieven in de toekomst.

Thema's

De thema’s van de zes koplopersgroepen zijn:

  • Economie, arbeidsmarkt en bereikbaarheid
  • Beleefbare natuur, landschap en cultuurhistorie
  • Landbouw en milieu
  • Energie en biomassa
  • Vrijetijdseconomie
  • Wonen, zorg en leefbaarheid

Het Huis van De Brabantse Kempen is het uitvoeringsorgaan van het streekplatform; het samenwerkingsverband van alle betrokkenen bij dit proces. Naast het ondersteunen van de koplopergroepen en het Streekplatform ondersteunt het Huis van De Brabantse Kempen ondernemers met innovatieve plannen bij het zoeken naar ontwikkelingsmogelijkheden, samenwerkingspartners en financieringsvormen.