Wijzig je omslagfoto
Curio voedsel, groen en gastvrijheid
Wijzig je omslagfoto
Deze gebruikersaccount status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Curio voedsel, groen en gastvrijheid
Onderwijs
Curio staat voor alles wat het onderwijs verbindt: nieuwsgierigheid als basis voor talentontwikkeling bij vmbo-leerlingen en mbo-studenten. Zo zijn ze optimaal voorbereid op de arbeidsmarkt van morgen. Curio voorziet de regio West-Brabant van talenten, jong en oud, van 10-67 jaar, die het optimale uit zichzelf halen. Daarbij werkt Curio voor én zoveel mogelijk samen met het bedrijfsleven.

Curio bedrijfsopleidingen - Upgrade van uw personeel

Curio biedt naast de reguliere beroepsopleidingen voor jongeren in de hele regio ook maatwerktrajecten aan voor bedrijven en instellingen. Daarmee is het de ideale mbo-opleidingspartner als u uw medewerkers, en daarmee uw organisatie, wilt laten groeien. Een leven lang ontwikkelen hoort namelijk bij de huidige dynamische werkcultuur.

De opleidingen en trainingen van Curio bedrijfsopleidingen worden in company aangeboden of indien gewenst op een locatie van Curio. Verder kunnen alle trajecten op ieder moment van het jaar starten. Ook verzorgt Curio bedrijfsopleidingen scholingstrajecten voor zij-instromers, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, uitkeringsgerechtigden. Neem voor meer informatie contact op met Ivo van Opbergen, bedrijfsopleidingen@curio.nl of 06 – 13435189.

Regionale agenda Beroepsonderwijs

In West-Brabant is een bijzondere beweging op gang. Onderwijs, overheid en bedrijfsleven (triple helix) slaan de handen ineen en hebben een prachtige gezamenlijke ambitie: mensen gericht opleiden tot arbeidsfitte medewerkers en ondernemers die als burgers volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving van nu en die van de toekomst.

In het najaar van 2018 hebben bestuurders en vertegenwoordigers uit deze triple helix echt werk gemaakt van een gezamenlijke beroepsonderwijsagenda. Minister Van Engelshoven (OC&W) heeft het eerste exemplaar in ontvangst mogen nemen.

Speerpunten van de agenda zijn:

  • betere aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt
  • betere doorstroom tussen het vmbo, mbo en hbo en veel meer mensen met perspectief aan het werk krijgen.

Kortom, naar een optimaal regionaal beroepsonderwijs dat aansluit op de nieuwe economie en op de vraag van de arbeidsmarkt in West-Brabant. Een agenda gericht op duurzame verbeteringen en die alle betrokkenen vanuit één visie aanzet tot gezamenlijke concrete acties in de komende jaren. Kijk ook op www.agendabowb.nl. 

Van leerling tot expert

Nieuwsgierigheid is de beste drijfveer om te leren. Iemand die gemotiveerd is om zich te ontwikkelen, stelt vragen en stelt zich open. Nieuwsgierigheid, en ook deskundigheid en zelfbewustheid: dat is precies waar we voor staan met onze opleidingen. Vervat in een nieuwe strategie, waarvan onze nieuwe naam Curio het zichtbare resultaat is.

Van concurreren naar samenwerken

We hebben te maken met een teruglopend aantal jongeren in onze regio, simpelweg omdat er minder kinderen worden geboren. En aan de andere kant hebben we een arbeidsmarkt die schreeuwt om goed opgeleid personeel. Dat betekent dat onze opleidingen moeten samenwerken om voor de regio goed beroepsonderwijs overeind te houden. Als je elkaar in een krimpende markt gaat beconcurreren, pakt dat negatief uit. We nemen daarom afscheid van de merknamen van onze mbo-scholen.

Combinaties maken

Met 400 verschillende mbo-opleidingen, acht stevige vmbo-scholen en het Startcollege hebben we een heel breed aanbod. Uitdaging is om in mogelijkheden te denken, niet in ‘schotten’. We willen een samenhangend antwoord geven op de vragen van bedrijven en andere partners. Juist op de snijvlakken van disciplines ontstaan nieuwe vragen vanuit de samenleving. Daar gaan we op inspelen. Zo is de nieuwe opleiding Manager Transport en Logistiek niveau 4 een samenwerking tussen de technieklocaties in Bergen op Zoom en Breda én de economielocatie in Roosendaal.

Ook zijn er mooie voorbeelden van vmbo-scholen die samenwerken met het mbo om de leerling optimaal te begeleiden naar een beroepsopleiding en uiteindelijk een passende baan. De leerlingen van vmbo-school De Rotonde bijvoorbeeld oriënteren zich breed in het mbo. Of neem de samenwerking tussen vmbo’s van andere besturen zoals Da Vinci in Roosendaal (vmbo en Praktijkonderwijs) op het gebied van zorg en techniek met ons mbo.

Opleiding en nascholing in één

Goed beroepsonderwijs breng je samen tot stand. Op onze technieklocatie in Bergen op Zoom heeft de sector Installatiewerk het warmtepompcentrum van Brabant-Zeeland ingericht. Werknemers kunnen hier terecht voor bijscholing, maar onze studenten kunnen hier ook meteen de nieuwste technieken leren. Een hele mooie combinatie van reguliere opleiding en nascholing, want Curio is er voor alle beroepsopleidingen voor mensen van 12 tot 67 jaar.

Individuele leerwensen

Als studenten zelf bedenken wat ze willen leren, dan groeit hun motivatie. En als docenten kunnen aansluiten bij deze leerwensen, zien zij een hoger rendement. Het is voor ons geweldig om daaraan een bijdrage te leveren. We willen onderwijs dat past bij de individuele leerwens van leerlingen en studenten én dat tegelijkertijd inspeelt op de vragen van de arbeidsmarkt. We willen dat werkgevers zeggen: ‘Je moet de studenten van Curio hebben’. En we willen dat docenten het fantastisch vinden om hier te werken. We hebben hart voor het onderwijs en voor de vakspecialisten van morgen.’

Nieuwsgierig hoe we ons al hebben verbonden met de regio en samenwerken met het bedrijfsleven? Lees het in ons Curio Magazine. Vraag via info@curio.nl een exemplaar per post aan.