Wijzig je omslagfoto
Van den Broek Logistics
Wijzig je omslagfoto
Deze gebruikersaccount status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Van den Broek Logistics
Bedrijven

Van den Broek Logistics -  Anticipeert als logistieke schakel continu op vraag van opdrachtgever  

Van den Broek Logistics is een bekend gezicht in Zuidoost-Brabant. Zowel medewerkers als opdrachtgevers komen uit de regio. “De betrokkenheid is groot. Bij iedere klant zijn onze mensen snel ter plaatse.” 

Het familiebedrijf werd in 1965 opgericht door familie Van den Broek. Directeur Karel Van Rooij voegde zich in 1996 bij het bedrijf als assistent-transportplanner. “De organisatie was toen nog een stuk kleiner”, blikt hij terug. “In die tijd werkten we met 36 mensen en hadden we 5.000 vierkante meter aan opslag. Dat is gegroeid naar 160 medewerkers en 40.000 vierkante meter opslag.”

Regionale speler
Van een transportbedrijf dat zich voornamelijk richtte op lange afstanden naar Italië, verschoof de focus naar een kleiner dekkingsgebied. Nu rijden de chauffeurs door de Benelux, Noord-Frankrijk en West-Duitsland afstanden van zo’n vierhonderd kilometer. Het merendeel van de opdrachtgevers bevindt zich in de eigen regio. Voor die opdrachtgevers verzorgt het bedrijf warehousing en transport. Van Rooij omschrijft het bedrijf als de logistieke schakel aan het einde van een productieketen. Eindproductie wordt in Helmond in opslag genomen en op afroep van de eindklant op pallets op transport gezet. “We doen niet aan charterwerk en werken direct voor onze eigen opdrachtgevers.”

Borging van kwaliteit
Het transport wordt verzorgd door eigen mensen en eigen middelen. Met dank aan de certificatienorm MVO-prestatieladder trede 3 is de kwaliteit van de processen geborgd. Van Rooij: “We leveren kwaliteit en verliezen het maatschappelijke aspect niet uit het oog. Dat geldt voor onze eigen mensen en net zo goed voor onze regionale opdrachtgevers en leveranciers.” Voor de logistieke activiteiten rond food en non-food producten is Van den Broek Logistics ook in het bezit van het certificaat IFS Logistics. Met de ISO 9001: 2015 certificering laat het bedrijf zien over een goed kwaliteitsmanagementsysteem te beschikken.

Visitekaartje
Alle medewerkers van Van den Broek Logistics reizen niet langer dan twintig kilometer naar hun werk. Het kenmerkt het regionale karakter van het bedrijf. “Zij zijn ons visitekaartje, want ze komen immers over de vloer bij onze klanten.” Tijdens trainingsdagen leren de medewerkers over de werkwijze, structuren en processen binnen de organisatie. “Het gaat niet over de manier waarop ze van A naar B moeten rijden, maar bijvoorbeeld over de manier van communiceren. We vertellen heel duidelijk wat we van mensen verwachten.”

Nabijheid 
Opdrachtgevers waarderen de nabijheid van het bedrijf: Van den Broek schakelt snel en is 24/7 bereikbaar. “Belt een opdrachtgever om 22.00 uur met een calamiteit, dan lossen wij het op. Dreigt ergens een productielijn stil te vallen, dan hebben wij grondstofvoorraad in ons warehouse op voorraad staan. We hebben onze mensen snel ter plaatse en zijn net zo snel bij de opdrachtgever.”

Snel schakelen

Van Rooij werd per 1 januari 2022 volledig eigenaar van het logistieke bedrijf. Als directeur houdt hij van korte lijnen. “Veel contacten onderhoud ik zelf. We schakelen snel en adequaat.” De afgelopen 25 jaar  groeide het bedrijf mee met de regionale vraag die past in de formule.“ Heeft een opdrachtgever meer van ons nodig, dan geven we daar invulling aan. Bij ontwikkelingen hier op het industrieterrein, breiden we onze opslacapaciteit uit. Meegroeien is een continu proces. In het ontzorgen bij logistieke vraagstukken staan wij vooraan.”