Wijzig je omslagfoto
Brainport Eindhoven
Wijzig je omslagfoto
Deze gebruikersaccount status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Brainport Eindhoven
Instanties

Pioniers in future technology

Wij ontwikkelen in Brainport Eindhoven impactvolle, innovatieve technologieën die ons leven aangenamer, veiliger en schoner maken. Juist hier, omdat specialisaties die voortkomen uit iconische bedrijven als Philips en DAF ons het onderscheidend vermogen opleverden om extreem nauwkeurig en met hoge precisie hightech machines te maken. Bijvoorbeeld machines die in staat zijn extreem kleine en krachtige chips te produceren, die essentieel zijn voor smartphones en andere devices die we allemaal gebruiken. Maar ook voor andere aspecten van ons dagelijks leven vormen bedrijven in Brainport Eindhoven een essentiële schakel in de ketens van high precision machinebouw en industrieel design. Zo maken we het verschil ten opzichte van andere hightech regio’s in de wereld.

Zonder de chipmachines van ASML zouden immers een heleboel apparaten - die tegenwoordig niet meer weg te denken zijn - wellicht nooit gemaakt zijn. En ook de volgende generatie snellere, meer duurzame chips - op basis van fotonica (licht energie) in plaats van elektronica – wordt nu in Brainport Eindhoven ontwikkeld. Beiden goede voorbeelden van succesvolle spin-offs voortkomend uit Philips. Andere wezenlijke terreinen waarop typische Brainport uitvindingen een betekenisvolle plek innemen zijn bijvoorbeeld de zorg (denk aan mri-scanners en operatierobots van Philips of de microscopen van ThermoFisher en mobiliteit (een unieke openbare testweg voor zelfrijdende auto’s en de ontwikkeling van elektrisch vrachtverkeer).

Van lab naar fab

We kunnen in een relatief klein gebied als Brainport Eindhoven tot zulke grote prestaties komen omdat bedrijven als ASML, NXP en honderden gespecialiseerde mkb’ers een informele, ondernemende samenwerkingscultuur voortzetten en zelf (en gezamenlijk) veel investeren in R&D. Zo concurreren we wereldwijd door regionale samenwerking. Op die manier groeien alle bedrijven mee in de technologische en economische ontwikkelingen. Gaandeweg hebben we samen een voedingsbodem gecreëerd met een bijzondere combinatie van open innovatie, materialenkennis op atomair niveau, designexpertise, systeemkennis- en integratie, mens en technologie interactie (de human interface) en data science. Die voedingsbodem en de aanwezigheid van een hechte supply chain maken het mogelijk om in Brainport Eindhoven vernieuwende ideeën niet alleen om te zetten naar geavanceerde producten, maar ook om die producten sneller door te zetten naar de markt (de value chain). Hier is alles aanwezig om van lab(oratorium) naar fab(riek) te gaan; van technology acces tot multidisciplinaire productontwikkeling en een toegankelijk afzetgebied. Bovendien zorgt ons sterke aanpassingsvermogen ervoor dat Brainport Eindhoven op kop blijft in de snel veranderde wereld die voortdurend nieuwe eisen stelt.

Gouden handjes, knappe koppen en creatieve ontwerpers

Successen kent Brainport Eindhoven vooral op het gebied van de juiste samenvoeging van technologie en design. Gouden handjes in de maakindustrie zorgen voor innovatieve hardware, knappe koppen bij ict-bedrijven bedenken slimme software (Hightech Systemen) voor het efficiënter, flexibeler en kwalitatief beter ontwikkelen van producten en creatieve ontwerpers waarborgen de mens – technologie interactie (de aantrekkelijkheid en gebruiksvriendelijkheid) van die producten. Die combinatie zorgt ervoor dat wij grenzeloos kunnen innoveren.
Nieuwe technologiemarktcombinaties voor maatschappelijke vraagstukken
We zoeken verschillende nieuwe toepassingsgebieden voor sleuteltechnologieën. Door te spreiden creëren we meer markten, producten en businessmodellen. Dit versterkt de concurrentiepositie van onze regio en bedrijven.

We richten ons nu op vijf kansrijke technologie-marktcombinaties, waarmee de regio ook bijdraagt aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

1. Conversie en opslag van duurzaam opgewekte energie

We gaan een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie door versneld grootschalig inzetbare en betaalbare technologie voor conversie en opslag van energie te ontwikkelen. Onze regio heeft daarvoor al de kennis en de proeftuinen in huis. De overheid heeft daarbij een rol om innovaties zelf als eerste toe te passen en op te treden als ‘launching customer’. Daarmee is er meer stimulans voor de maakindustrie om nieuwe technologie te ontwikkelen.

2. Slimme en duurzame mobiliteit

Onze ambitie voor de regio is ‘0 congestion, 0 emissions, 0 deaths’. Hiervoor zijn slimme technologische oplossingen nodig. Zo versterken we ook onze positie als bakermat van smart mobility, slimme mobiliteit, en onze economische positie. Een belangrijk voordeel van de regio is de hoge concentratie van automotive-bedrijven. Ook zijn er steeds meer ICT-bedrijven die kansen pakken op de markt van slimmer reizen.

3. Gezondheid, vitaliteit en zorg

Slimme technologie verbetert de zorgkwaliteit, ondersteunt zorgmedewerkers en draagt bij aan kostenbesparing en preventieve oplossingen. Brainport wil daarom de noodzakelijke zorgtransitie ondersteunen, met focus op drie gebieden: medische technologie in het kader van ‘cure’, innovatie en vernieuwing van zorg onder de noemer ‘care’ én vitaliteit.

4. Voedselproducerende en voedselverwerkende industrie

Het huidige systeem van voedselproductie, -verwerking en -transport is niet duurzaam. Het leidt tot uitputting van grondstoffen en verspilling. Er is een omslag nodig in het denken over voedsel, in combinatie met technologische innovaties. Dat biedt maak- en softwarebedrijven in onze regio kansen. We zetten met name in op smart farming (slimme voedselproductie) en smart & mild food processing (voedselverwerking met minder verspilling).

5. Veiligheid

Verstedelijking en bevolkingsgroei zetten de leefomgeving onder druk. Daarnaast groeit zakelijk en privé het gebruik van data, met bijbehorende risico’s. Beide ontwikkelingen vragen om slimme oplossingen. Bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen kunnen daar samen met veiligheidsorganisaties aan bijdragen. Naast deze vijf kansrijke markten onderzoeken we andere mogelijkheden voor betekenisvolle innovaties en nieuwe verdienkansen. Denk aan innovaties in de bouw, zoals de initiatieven Urban Development Initiative en Brainport Smart District. Ook willen we kijken naar de toekomstbestendigheid van het landelijk gebied, samenhangend met de grote transitie in de agrarische sector. Tot slot kunnen we een bijdrage leveren aan de ambitie van een volledig circulaire Nederlandse economie in 2050.