Wijzig je omslagfoto
BRABANT WATER
Wijzig je omslagfoto
Deze gebruikersaccount status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

BRABANT WATER
Bedrijven
DUURZAAM, VEILIG EN GEZOND

Organogram Brabant Water

 

Slimmer omgaan met water

De beschikbaarheid van kwalitatief goed water is voor steeds meer bedrijven en overheden een punt van aandacht. Veel van onze klanten streven naar efficiënt gebruik van water: minder inname, meer hergebruik.

Duurzaam, veilig en gezond

De Brabant Water Groep biedt oplossingen op het gebied van watergebruik, waterdata en water & energie. Onze meerwaarde ligt in het bieden van betrouwbare oplossingen voor de langere termijn. In de rol van projectmanager en verbinder zijn wij in staat om gezamenlijke oplossingen mogelijk te maken voor meerdere partijen. Al onze oplossingen dragen bij aan een gezonde, veilige of duurzame maatschappij.

Nieuwsgierig?

Nieuwsgierig geworden naar wat wij dan doen naast het leveren van betrouwbaar drinkwater? U leest het hieronder.

Watergebruik

Waterscans

Met behulp van waterscans bieden wij bedrijven inzicht in hun waterstromen en laten wij zien waar besparingen mogelijk zijn. Ons dochterbedrijf HydroBusiness zuivert uw afvalwater en maakt het geschikt voor hergebruik . Waar mogelijk produceert zij in het zuiveringsproces biogas of wint waardevolle reststoffen terug.

Hergebruik effluent

Samen met de Brabantse waterschappen werken wij aan de Waterfabriek, waarin wij effluent terugbrengen naar bedrijven in de vorm van proceswater. 


Efficiënt watergebruik in nieuwbouwwijken

Ook bij de ontwikkeling van nieuwe wijken zijn wij betrokken. Wij onderzoeken mogelijkheden om het watergebruik per huishouden efficiënter te maken, zodat het gemiddeld waterverbruik per huishouden met minimaal 30% afneemt.  

Waterdata 

Veel bedrijven hebben ambities om duurzaam en slim om te gaan met water en energie. Een watermeter, die op afstand inzicht geeft in het verbruik, helpt daarbij. Wij bieden diverse oplossingen, passend bij de lokale situatie en de klantwens. Ook zijn er meters beschikbaar waarmee u een seintje krijgt als er lekkages optreden. Ideaal als u gevolgschade en verspilling wilt voorkomen.  

 

Ook gemeentes en de provincie Noord-Brabant ondersteunen wij bij het verkrijgen van waterinformatie. Wij adviseren bij de aanleg van grondwatermeetnetten en het uitlezen van de gegevens. Op die manier krijgen de verantwoordelijke instanties inzicht in de grondwaterstanden en kunnen zij –indien nodig- tijdig maatregelen treffen.

 

Water en Energie

Energie en water zijn nauw met elkaar verbonden. Ook in ons drinkwaternet is energie aanwezig in de vorm van warmte of koude. Op twee locaties leveren wij duurzame warmtenetten. In Tilburg dragen wij bij aan de verwarming van de Fontys Hogeschool en in Eindhoven leveren wij thermische energie aan het Pieter van den Hoogenband zwemstadion. De komende jaren zoeken we verder naar locaties waar we water en energie kunnen koppelen.