Wijzig je omslagfoto
Wijzig je omslagfoto
Deze gebruikersaccount status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

BIO BASE EUROPE TRAINING CENTER
Bedrijven
(0115) 724 994

Bio Base Europe is het eerste open innovatie- en opleidingscentrum voor de biogebaseerde economie in Europa. Vlaanderen en Nederland hebben de handen in elkaar geslagen om een state-of-the art onderzoeks- en trainingscentrum te bouwen om zo de economische groei, innovatiecapaciteit en duurzame ontwikkeling van onze maatschappij te versnellen.

Witte biotechnologie

De realiteit van een samenleving die in veel mindere mate afhankelijk is van fossiele brandstoffen voor energie en industriële grondstoffen is in Europa meer dan ooit binnen handbereik. Een sleuteltechnologie voor de ontwikkeling van een biogebaseerde economie is industriële biotechnologie, ook wel “witte biotechnologie” genoemd. De toepassing van biotechnologie voor een duurzame verwerking en productie van chemicaliën, materialen en brandstoffen uit biomassa vormt een mogelijkheid om onze afhankelijkheid van steenkool, olie en gas sterk terug te dringen. Deze visie en deze mogelijkheid hebben een naam: de biogebaseerde economie.

Biomassa

In de biogebaseerde economie wordt gebruik gemaakt van biomassa zoals zetmeel, plantaardige olie en afvalstromen uit de landbouw om producten, materialen en energie te produceren. Industriële biotechnologie maakt gebruik van enzymen en microörganismen om biogebaseerde producten te produceren in de chemische, voedings- en voeders-, detergenten, papier- en pulp-, textiel- en bio-energie-industrie. Bij deze bioprocessen worden hernieuwbare grondstoffen omgezet in andere materie die dan kan gebruikt worden als basismateriaal voor de productie van chemicaliën.

Industriële biotechnologie

Bij industriële biotechnologie wordt minder energie verbruikt tijdens het productieproces, wat resulteert in een significante daling in de uitstoot van broeikasgassen. Op die manier wordt de opwarming van de aarde mee bestreden. Witte biotechnologie zorgt niet alleen voor betere resultaten, ze creëert ook duurzaamheid in de industrie en producten van betere kwaliteit.