Wijzig je omslagfoto
Beveland Wonen
Wijzig je omslagfoto
Deze gebruikersaccount status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Beveland Wonen
Bedrijven

“Thuis moet als een ‘warme jas’ voelen”

Beveland Wonen is de jongste woningcorporatie van Zeeland. Op 1 juli 2019 ontstonden we uit een fusie tussen RWS partner in wonen en R&B Wonen. We zijn actief in vijf gemeenten: Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Borsele en Reimerswaal, met daarbinnen 36 kleinere en grotere kernen. Daarmee bestrijken we de beide Bevelanden. In totaal hebben we zo’n 11.000 huurwoningen.

Ondanks ons korte bestaan, is Beveland Wonen al een vertrouwd gezicht in de regio en een ‘ankerpunt’ in de Zeeuwse samenleving. Dat krijgen we terug uit gesprekken met partners en bewoners in het gebied. Vertrouwd in betrokkenheid en ‘er zijn’ op de momenten dat het ertoe doet.

Opgaven voor de toekomst

Professioneel, daadkrachtig en betrokken zijn woorden die worden gebruikt als je mensen vraagt hoe ze naar Beveland Wonen kijken. Dat geldt zowel voor medewerkers als partners. Daar zijn we trots op en dat willen we vasthouden. Tegelijk noemen zij ook prangende opgaven in het werkgebied als woningbehoefte, betaalbare woonlasten, de huisvesting van kwetsbare mensen, leefbaarheid en klimaatverandering. Die opgaven raken direct waar wij als corporatie voor staan en waar wij onze verantwoordelijkheid in willen nemen. 

Huurders blij maken

Beveland Wonen is financieel gezond, maar heeft wel te maken met heffingen en mogelijke toekomstige politieke keuzes, die van invloed kunnen zijn op onze financiële ruimte. Onze huidige financiële situatie biedt ons de mogelijkheid om continu te blijven presteren en te investeren in kwaliteit van wonen. Maar ook om wat extra’s te doen op het gebied van betaalbaarheid, duurzaamheid en woningbouw. Een woning die past bij de levensfase van de bewoner, goed wordt onderhouden en duurzaam is. Daar maken we mensen blij mee. We geven een impuls aan de leefbaarheid van wijken en vitaliteit van kernen. Wij streven voor al onze huurders naar een vertrouwd thuis; de basis van waaruit mensen hun leven vormgeven. Dat thuis moet als een ‘warme jas’ voelen: het biedt woongenot, is duurzaam en staat in een fijne wijk.