Wijzig je omslagfoto
B&V Partners in Veiligheid
Wijzig je omslagfoto
Deze gebruikersaccount status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

B&V Partners in Veiligheid
Bedrijven
Bedrijfsafbeelding 1
Bedrijfsafbeelding 2
Bedrijfsafbeelding 3

B&V Partners in Veiligheid | Een passie voor veiligheid op en om de werkvloer

De wet is er klip en klaar over: veilig werken wordt als belangrijke voorwaarde gezien voor iedere organisatie. Gelukkig delen werkgevers die mening. Men ziet bovendien steeds meer in dat bedrijfsveiligheid zelfs positief kan bijdragen aan de resultaten en werksfeer. Maar waar vind je de juiste kennis en ondersteuning? In ieder geval bij het gedreven team van B&V Partners in Veiligheid. Directeur Patrick Kroonen is een man met een missie...

Patrick: ‘Mijn passie is veiligheid. lk kom oorspronkelijk uit het brandweervak, daar heb ik heel veel gezien en ik probeer Nederland een beetje veiliger te maken. Dat is vooral met mensen meedenken.’ Hij vertelt dit zo nadrukkelijk om duidelijk te maken dat zijn bedrijf natuurlijk graag wordt ingehuurd, maar dat de oorsprong toch echt ligt in nare en gevaarlijke situaties voorkomen.

Veelomvattend

B&V noemt zich nadrukkelijk een partner die mensen diverse opleidingen in bedrijfshulpverlening (BHV) aan kan bieden maar ook andere vaardigheden bijbrengt, van VCA en EHBO tot brandveiligheid. Daarnaast is het bedrijf ervaren in advies op diezelfde vakgebieden. Voor bedrijfspanden en andere werkplekken gelden de nodige regels, die bovendien af en toe wijzigen. ledere zichzelf respecterende organisatíe wil natuurlijk dit soort zaken voor elkaar hebben maar intern ontbreekt soms de knowhow.

lnnovatie en MVO

Met twee opleidingscentra, één in Zevenbergen en de andere in Oirschot, is B&V een grote speler in Nederland. Denk aan relaties als Primark/Dsv BAM en grote zorginstellingen. Maar kleinere MKB'ers en zelfs de groenteboer om de hoek zijn ook welkom, benadrukt Patrick. lnnovatie is voor veel klanten één van de redenen om zich hier thuis te voelen. Sinds kort wordt met VR-brillen zeer realistisch nagebootst waar mensen op de werkvloer zoal mee te maken kunnen krijgen. Dit ontwikkelde B&V samen met Fontys Hogeschool, het Albeda College en het Nederlands lnstituut Bedrijfshulpverlening. Het is meteen een belangrijke bijdrage aan een schonere wereld. Voorheen werd jaarlijks bij trainingen zo'n 150.000 kilo CO2 verbruikt, nog los van alle schuim dat het riool in verdween.

Mensen opleiden is enorm belangrijk, stelt Patrick. Maar de basis moet ook op orde zijn. Daarom adviseren hij en zijn team graag op locatie over veiligheid, met een risico-inventarisatie en evaluatie. Bedrijfsprocessen, brandveiligheid en eventuele risico's worden geanalyseerd, op basis daarvan volgen advies en indien gewenst begeleiding. Daarbij is goed overleg met een klant van groot belang.

Er is dus een totaalpakket maar wie alleen op onderdelen ondersteuning zoekt is net zo welkom. ‘Hulp is vaak ook echt wel nodig’, aldus de betrokken veiligheidsman. Het is complexe materie, waar B&V al ruim twintig jaar ervaring in heeft.

Regionale betrokkenheid

Zijn bedrijf wil in eigen contreien betrokken blijven, meldt directeur Kroonen. ‘Daarom zijn we aangesloten bij RegioinBedrijf. lk merk dat het werkt als je gezien wordt.’ Hij legt uit op meerdere wijzen het nodige te doen, van wielrenners sponsoren tot bijdragen aan kansen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo werd onlangs aangetoond dat je ook met een verstandelijke beperking een BHV-certificaat kunt behalen. Een gratis training voor cliënten van SDW leverde een bijzonder moment op: ‘Er zat zelfs iemand te huilen. Het was het eerste diploma dat ze ooit had ontvangen in haar leven.’