Wijzig je omslagfoto
Wijzig je omslagfoto
Deze gebruikersaccount status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Arnhem
Gemeenten

Arnhem is een stad met veel creatief talent, innovatieve bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen. De stad onderscheidt zich dan ook niet alleen op het gebied van mode- en vormgeving en energie en milieu ( waterstof), maar zet daar ook nadrukkelijk op in.

Daarnaast zijn toerisme, zorg en welzijn en zakelijke dienstverlening sterke sectoren. Arnhem spant zich sterk in om deze kansrijke sectoren samen met verschillende partijen in de stad verder uit te bouwen. Dat gebeurt o.a. door talenten de ruimte te geven en te ondersteunen en het aanwezige kennispotentieel zo goed mogelijk te benutten. Uitgangspunt is de bijdrage die geleverd kan worden aan het versterken van Arnhem als aantrekkelijke centrumstad: Arnhem is een stad met een aantrekkelijk werk-, woon- en verblijfsklimaat.

Arnhem: ondernemende stad

Mede dankzij een goede bereikbaarheid over spoor, weg en water is Arnhem een interessante vestigingsplaats voor bedrijven. De stad kent verschillende kwalitatief hoogwaardige bedrijventerreinen waar ook internationaal georiënteerde ondernemingen gevestigd zijn. Ook het World Trade Centre Arnhem-Nijmegen, gevestigd bij het Centraal Station, is een extra stimulans voor de economische ontwikkeling van de stad.

De gemeente Arnhem stimuleert (nieuw) ondernemerschap. Nieuw ondernemerschap leidt tot een aanwas van werkgelegenheid, (ver)nieuwe(nde) producten en diensten en zorgt voor dynamiek. Daarnaast blijft Arnhem zich inzetten voor goede dienstverlening aan ondernemers en wil de gemeente investeren in de fysieke ruimte, zodat ondernemers kunnen presteren en (door)groeien. Bovenstaande heeft er mede aan bijgedragen dat de werkgelegenheid in Arnhem is gegroeid.

Bedrijventerreinen

Door haar ligging tussen de Rijn en het beschermde groen van de Veluwezoom is ruimte voor nieuwe bedrijventerreinen in Arnhem schaars. Met de uitbreiding van het laatste grote Arnhemse bedrijventerrein Kleefse Waard / Koningspleij Noord wordt nog 34 ha. bedrijventerrein aan de Arnhemse voorraad toegevoegd.