Wijzig je omslagfoto
Wijzig je omslagfoto
Deze gebruikersaccount status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

ALBA-ACADEMIE
Onderwijs
Locht 117, Veldhoven, Nederland

Alba-academie in Veldhoven verzorgt opleidingen en trainingen op het gebied van coaching, counseling en leiderschap. Naast post-HBO-opleidingen, waarin volwassenen worden opgeleid tot professionele coach, richt het opleidingsinstituut zich ook op het trainen en coachen in het bedrijfsleven. Met een in-company aanpak op maat begeleidt Alba-academie organisaties bij veranderprocessen, reorganisaties en teamontwikkelingen.

 ‘Organisaties in ontwikkeling en verandering zijn vaak zoekende’, vertelt Suzanne Smeenge, directeur van Alba-academie en zelf ook trainer en coach. ‘Zij worstelen met vragen als: wat is ook alweer onze missie en visie? Weten onze medewerkers wel wat er van hen verwacht wordt? Hoe brengen we het vuur weer terug in de medewerkers? Met al deze vragen kunnen wij organisaties ondersteunen. Dit zijn vaak intensieve trajecten, waarbij we de organisatie op alle niveaus doorlichten. Wij zijn niet van de quick wins. We willen niet alleen maar even een kunstje doen en dan weer vertrekken. Nee, we willen verbinden en een duurzaam effect bewerkstelligen voor de lange termijn. We streven ernaar om alle facetten van een gezonde bedrijfsvoering weer in balans met elkaar te brengen: welzijn, welvaart en wijsheid.’

Klagen bij het koffieapparaat

‘Leiderschap leren nemen en ontwikkelen’ is een belangrijk uitgangspunt van de trainingen en coaching bij Alba-academie. En dat gaat niet alleen over managers of leidinggevenden, het betreft alle medewerkers. ‘Zelf de regie nemen, dát bedoelen wij met leiderschap’, legt Suzanne uit. ‘Je kunt wel constant klagen of mopperen over wat er allemaal fout is, maar dan verdwijnt de levensenergie uit de organisatie. Wij leren mensen om te reflecteren op hun eigen handelen. Wat is jouw invloed op het geheel? Dat kan soms heel confronterend zijn. En daarmee breng je een organisatie naar een grotere volwassenheid.’

Aandacht voor verandering

Organisaties in verandering gaan meestal voortvarend van start. Hierbij is er vaak onvoldoende tijd en aandacht voor wat er verloren is gegaan. Dat roept weerstand op bij medewerkers. ‘Terwijl het heel belangrijk is om wél stil te staan bij het oude en mensen de kans te geven daarover te rouwen,’ vertelt Suzanne bevlogen. ‘Als je rust in de tent wilt krijgen, besteed dan juist aandacht aan datgene wat te weinig aandacht heeft gehad. Samen met medewerkers bekijken welke goede dingen uit het verleden meegenomen kunnen worden naar de toekomst. Daarmee betrek je hen bij zo’n proces en staan ze daarna meer open om zich te verbinden aan een nieuw team, een nieuwe organisatie en een nieuwe toekomst.’

Langdurig profijt

Alba-academie werkt met een scala aan tools om de nieuwverworven inzichten goed te laten bezinken. Daarnaast zorgen regelmatige intervisiebijeenkomsten, follow-up dagen en coachgesprekken voor een beklijvend effect, waardoor een organisatie floreert en groeit naar excellentie en duurzaamheid.

Verder staat Alba-academie bekend om haar praktische, gedegen en reflecterende aanpak van zaken. Er wordt veel gewerkt en geoefend met thema’s die medewerkers zelf inbrengen.

‘We leven in een onzekere en verwarrende tijd’, voegt Suzanne tenslotte nog toe. ‘Durf te investeren in coaching, trainingen en borging, want daar heb je als organisatie heel lang profijt van. Dat is op den duur veel productiever dan ad hoc van het een naar het ander hollen. Alba-academie kan een baken zijn, waar mensen en bedrijven terecht kunnen voor onderhoud en ondersteuning.’