Wijzig je omslagfoto
Wijzig je omslagfoto
Deze gebruikersaccount status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

AgriFood Capital
Instanties
 

AgriFood Capital

AgriFood Capital laat zien een krachtige innovatie regio te zijn met grote economische potentie. Door de samenwerking van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden worden sterke clusters gebouwd waar ontwikkeling en innovatie centraal staat.

De regio beschikt over een uniek agrifood cluster, bestaande uit o.m. 7.000 bedrijven met ruim 52.300 banen. Meer dan eenderde van de totale exportwaarde uit Noordoost-Brabant (€ 11,6 miljard) komt van de agrifood sector (€4,4 miljard). Ook heeft de regio een relatief lage werkloosheid en een hoge arbeidsparticipatie. De toegevoegde waarde in de regio Noordoost-Brabant is € 26,2 mld, goed voor 3,8% van de totale Nederlandse toegevoegde waarde.

Uniek AgriFood complex

Noordoost-Brabant heeft een uniek ecosysteem van bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen die verbonden zijn met de productie en verwerking van gezonde voeding voor mens en dier. Van veredeling tot het versproduct, samen met andere sectoren zoals de bouw, metaal- en elektro of de zorg. Die verbondenheid met agrifood zit in het DNA van Noordoost-Brabant.

Samen investeren en innoveren

Binnen AgriFood Capital gaan ondernemers, overheden en onderwijs samen aan de slag met innovaties gericht op de maatschappelijke thema’s rondom duurzaamheid, voeding en gezondheid. Door innovatieve producten en diensten te ontwikkelen. Opleidingen af te stemmen op de kennisbehoefte van onze maakindustrie. Door ruimte te creëren voor innovatie- en expertisecentra. Samen creëren we op ondernemende wijze bedrijvigheid.

Regionale kracht

Noordoost-Brabant is een krachtige regio. Door gezamenlijk ambities om te zetten in concrete projecten en programma’s blijven we uitblinken in ons domein. Zo wordt Noordoost-Brabant het vitale, bruisende centrum van agrifood in de wereld. Uitdagend om te ondernemen, te werken, te studeren en heerlijk om in te leven.

Om dit te realiseren zijn vier doelstellingen geformuleerd:

 1. Excellente arbeidsmarkt
  In 2020 is Noordoost-Brabant een aantrekkelijke werkomgeving. Hebben we goed opgeleide mensen die vakmanschap en ondernemerszin in zich hebben. Samen creëren we 4.000 extra banen binnen zes jaar.
 2. Sterke bedrijvigheid
  De hele agrifoodketen is in Noordoost-Brabant stevig geworteld; van veredeling en versproducent tot de grootste retailers en cateraars van Nederland. De verbinding met de consument is hecht. Die voorsprong gaan we vergroten door te zorgen voor een uitstekend ondernemings- en vestigingsklimaat.
 3. Betekenisvolle innovaties
  AgriFood Capital is in 2020 de innovatieve proeftuin voor nieuwe producten, technieken en concepten. Een regio met meerdere innovatiecentra en living labs waarin ondernemers, overheden en kennisinstellingen samen op ondernemende wijze business creëren. En oplossingen zoeken voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, voeding en gezondheid. Juist door het verbinden van sectoren en kennisinstellingen met de agrifoodketen.
 4. Goed woon, werk en leefklimaat
  Groen en bedrijvig, gezond en actief. Goed bereikbaar en met ruimte om te groeien. Kortom, een regio waar het goed wonen, werken en leven is. En dat gaat verder dan werk of geld. Het gaat om welzijn. Je filevrij kunnen verplaatsen, voldoende mogelijkheden voor ontspanning en recreatie en (ruim)wonen tegen een betaalbare prijs.

Missie AgriFood Capital

Noordoost-Brabant laten excelleren als dé topregio in agri & food in 2020. Dat is de missie van AgriFood Capital. Wij zijn uitblinkers in agri & food en stimuleren samenwerking tussen ondernemers, overheden en kennisinstellingen. Niet alleen in de agrifood keten maar ook met andere sectoren, binnen de regio en ver daarbuiten. Op ondernemende wijze ontwikkelen wij oplossingen voor de uitdagingen op het gebied van voeding, gezondheid en duurzaamheid. Samen komen wij tot innovaties die bepalend zijn voor de toekomst van Noordoost-Brabant. 

Organisatie

De belangrijkste entiteiten in de organisatie van AgriFood Capital zijn:

 • Bestuur van Stichting AgriFood Capital (beleid en strategie)
 • AgriFood Capital BV (uitvoeringsorganisatie)

Samenwerkingsverband Regio Noordoost-Brabant

De overheden in de regio Noordoost-Brabant werken actief samen. Deze samenwerking werd in 2010 in een convenant vastgelegd. Op 19 februari 2014 is opnieuw een convenant afgesloten. Vanwege gemeentelijke herindeling bestaat het samenwerkingsverband nu uit 19 gemeenten. Dit samenwerkingsverband van overheden zit achter de O van overheden in de 3O-samenwerking van AgriFood Capital.

Klik op de afbeelding om deze in het groot te bekijken