Wijzig je omslagfoto
Addit BV
Wijzig je omslagfoto
Deze gebruikersaccount status is Goedgekeurd

Deze gebruiker heeft nog geen profielinformatie toegevoegd.

Addit BV
Bedrijven

Addit - Uw strategische partner voor Sheet Metal & Contract Manufacturing

De klant wil steeds meer ontzorgd worden en dat vraagt om een breder, veelzijdiger businessmodel. Addit heeft de afgelopen jaren veel stappen gezet: de organisatie is anders ingericht. De activiteiten precisie plaatbewerking en assemblage zijn opgesplitst in twee aparte hallen voor kantoor en productie. Ook is er fors geïnvesteerd in digitalisering en automatisering, en gaat men nog meer investeren onder de noemers Smart Factory/Industrie 4.0.
Het logo is aangepast in Addit Sheet Metal & Contract Manufacturing.

Sedert december 2021 is Jeroen Meulendijks de nieuwe CEO van Addit bv. Hij heeft binnen Addit ingrijpende wijzigingen doorgevoerd de afgelopen jaren. Sinds 2020 is het businessmodel en daartoe de organisatiestructuur gewijzigd. In het kader van ‘Smart Factory, industrie 4.0’ is over het gehele voortbrengingsproces software geïmplementeerd en flink geïnvesteerd in geautomatiseerde systemen en bewerkingsmachines. Op de werkvloer zijn de doorlooptijden verkort door de invoering van QRM en de volledige digitalisering. Sinds 2021 heeft Addit de activiteiten Sheet Metal en Contract Manufacturing fysiek opgesplitst om zo duidelijkheid te creëren van klanten en haar eigen organisatie.

Ander businessmodel
Voorheen bestond Addit uit vier verschillende bedrijven: Addmetal (plaatwerk), Addpro (design, engineering en prototyping), Addware (elektronica, embedded software) en Addit System Supplier. Die vier entiteiten zijn samengevoegd onder Addit Sheet Metal & Contract Manufacturing. Dat is veel efficiënter. Ook biedt de nieuwe naam duidelijkheid aan onze opdrachtgevers. Zij kunnen daarin direct lezen wat onze kernactiviteiten zijn. De klanten kunnen bij Addit terecht voor complexe, samengestelde precisie plaatwerkdelen. Tevens kunnen we ze volledig ontzorgen voor de assemblage en het testen van complete (sub)modules of machines. In de nabije toekomst gaan we in de sheet Metal hal ook Ferro van non-Ferro fysiek scheiden om klanten nog beter van dienst te kunnen zijn.

Samenwerking Addit Sp. z o. o.
Doordat we samenwerken ons Poolse zusterbedrijf beschikken we over het beste van twee werelden. De korte communicatielijnen met klanten door de zaken in Venlo op te starten en de mogelijkheid om het in Venlo voorbereide werk te transfereren naar Polen. We kiezen altijd voor de meest optimale productiemethode en de optimale productielocatie. De ene keer is dat Venlo. De andere keer Wegrow (Polen), of een combinatie van beide. Hierdoor hebben we een ijzersterke propositie en kunnen we concurreren met elk bedrijf in West-Europa.
In Wegrow staat de grootste private Sheet Metal fabriek van Europa. Alle, meest moderne, plaatbewerkingsprocessen zijn daar aanwezig, inclusief een hypermoderne lakinstallatie.
De totale oppervlakte bedraagt meer dan 40.000 m2 en er werken zo’n 800 medewerkers!

Partnership Post & Dekker
‘Volledig ontzorgd worden’ betekent sinds het aangaan van het strategisch partnership met Post & Dekker Engineers & Consultants ook werkelijk ‘volledig ontzorgd worden’, gedurende het gehele voorbrengingsproces. Wij waren altijd al sterk in het verbeteren van de maakbaarheid van het ontwerp van de klant – in design for manufacturing en design for assembly, maar wel op basis van de tekeningen en specificaties van de opdrachtgevers. Door de samenwerking met Post & Dekker kunnen de opdrachtgevers ook op ontwikkelniveau bij ons uitbesteden. Zo zijn we nu ook een build to specification-leverancier geworden. Doordat we samen met Post & Dekker al aan het begin van het ontwikkelproces instappen kunnen we niet alleen de maakbaarheid verder verbeteren, maar ook creativiteit toevoegen om tot oplossingen te komen. We hoeven geen werktekeningen meer aan te passen om het product beter en beter produceerbaar te maken, want we maken in feite zelf de werktekening. Post & Dekker fungeert als de R&D-afdeling die we toch nog toe niet hadden.

Digitalisering/Smart factory
Omdat we ons meer focussen op high-tech in de medical, defence, farma, food en semicon industrie is er ook geïnvesteerd in automatisering van hard en software. Want zeker die hightech klant wil kwalitatief hoogwaardige producten uit een repeterend, goed controleerbaar productieproces. En dat vergt investering in hardware en goed geïntegreerde software.

We hebben inmiddels PDM (Pro.file), ERP (Ridder iQ) geïmplementeerd en geïntegreerd. Tevens is er geïnvesteerd in calculatiesoftware (Calculate) met partner AESC. Al deze systemen zijn gekoppeld aan elkaar. De Operators halen de werktekeningen/instructie, via een draadloos werkstation uit de centrale database. Door integratie van alle software hoeft data nog maar één keer te worden ingevoerd. Zo zorgen we ook dat overal up to date data wordt gewerkt.

Lay-out gewijzigd
De inrichting van die werkvloer is het afgelopen jaar ook ingrijpend gewijzigd, met als doel de workflow te verbeteren en zo de doorlooptijd te verkorten. Het team dat precisie plaatwerk produceert doet dat in een eigen hal, net als het team voor Contract Manufacturing. In de Sheet Metal-hal, worden uit plaatwerk complexe (sub) modules, frames en behuizingen geproduceerd. Er wordt gesneden, geponst, gekant en gelast. In deze hal zijn de machines in volgorde van de bewerkingen gezet. Al het uitgangsmateriaal en alle gemaakte producten staan nu op wielen waardoor er “flow” ontstaat zonder voorraden. In de toekomst willen we ook gaan werken met agv’s en hierdoor zal die stap gemakkelijker te maken zijn. Ook voor de operators is deze layout overzichtelijker.

Als de frames/behuizingen klaar zijn gaan ze door een grote deur naar de – helder verlichte – hal van Contract Manufacturing waar de modules worden gebouwd. Duidelijk zijn de QRM-cellen te herkennen, waar operators de (sub)modules en (eind)producten one-piece-flow-gewijs assembleren, volledig testen en verzendklaar maken. Ook hier werken we louter met digitale tekeningen- en assemblage instructies.

Flinke investeringen
We hebben reeds flink geïnvesteerd. Ook de komende jaren zullen we flink verder investeren in het verder optimaliseren van al onze bedrijfsprocessen. Tijdens het schrijven van dit artikel heeft Addit een Trumpf-7000 Combi plaatbewerkingsmachine met platenmagazijn gekocht.
Het personeelsbestand in Venlo is nu 50 mensen groot. De komende jaren willen we de huidige omzet verdubbelen, met hetzelfde aantal mensen.