Overweeg een mediator bij een arbeidsconflict

Je hoopt er als manager nooit mee te maken te krijgen; een arbeidsconflict met een medewerker. Niet alleen zorgt een dergelijk conflict voor spanning op de werkvloer, ook kan het lastig zijn om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Bovenal is het zaak een medewerker serieus te nemen, om verdere escalatie van het ontstane conflict te voorkomen. Bij een arbeidsconflict kunnen, afhankelijk van de aard ervan, verschillende paden bewandeld worden om tot oplossingen te komen. Een van de opties die men hierbij heeft een mediator bij een arbeidsconflict inschakelen. Belangrijke voorwaarde hierbij, is dat de hulp van een mediator zowel door de werkgever als werknemer aanvaard moet worden. Een mediator treedt als neutrale partij op bij een conflict tussen beiden.

Ga het gesprek aan met een medewerker

Het inschakelen van een mediator bij arbeidsconflicten helpt het gesprek tussen de betrokkenen op gang te brengen. Een dergelijk gesprek kan de basis vormen voor een oplossing, waarmee verdere escalatie van de ontstane situatie voorkomen wordt. Een mediator zoekt naar de gemeenschappelijke standpunten in een conflict, om op basis daarvan richting een oplossing te werken. Zoals eerder aangehaald werd, behartigt een mediator niemands belangen. Op dit punt wijkt de hulp van een mediator sterk af, van die van een advocaat. Een advocaat kiest altijd partij in een conflict en wordt door één van beide partijen ingeschakeld.

Verschillende vormen van arbeidsconflicten

Arbeidsconflicten kunnen in tal van verschillende soorten voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan een medewerker die zich geregeld ziek meldt. Het kan leiden tot wantrouwen bij een werkgever, die diens medewerker erop aanspreekt. Wanneer een medewerker hier niet van gediend is, kan dit leiden tot een conflictsituatie. Ook disfunctioneren vormt regelmatig de oorzaak van een arbeidsconflict binnen de organisatie. Waar een medewerker het idee heeft zich volledig in te zetten voor het bedrijf, kan een manager het gevoel hebben dat een medewerker er de kantjes vanaf loopt.

Hybride werken leidt tot nieuwe conflicten

Ook het hybride werken, wat bij steeds meer werkgevers de norm is geworden, kan leiden tot conflicten. Sommige medewerkers zullen uitsluitend vanuit huis werken, wat een negatief effect kan hebben op het teamgevoel. Een medewerker hierop aanspreken kan leiden tot een discussie en daarmee de bron van een arbeidsconflict vormen. In zo’n situatie is het vaak niet noodzakelijk er direct een gerechtelijke procedure van te maken; het inschakelen van een mediator vormt een laagdrempelige eerste stap richting een oplossing. 

GERELATEERD

Artikel gaat over

Regio in Bedrijf
Regio in Bedrijfhttp://www.regioinbedrijf..nl
uw zichtbaarheid en profilering, zowel online als offline. Daarnaast brengen wij u graag in contact met relevante partijen uit ons netwerk.

Meer berichten