Op pad naar fossielvrije PVC-leidingen, Brabant Water doet het

Eerste biobased waterleiding van Nederland

Een waterleiding die is gemaakt van oud frituurvet, houtpulp en suikerrietresten; afgelopen december had Brabant Water de primeur in Nederland. Deze ‘biobased’ waterleiding ging de grond in waar straks een nieuwe woonwijk in Oirschot verrijst. En bewoners kunnen gerust zijn; het water smaakt straks niet naar frituur.

Op het eerste gezicht zie en voel je geen verschil tussen een ‘gewone’ PVC leiding en deze biobased leiding. “De leiding is chemisch gezien exact gelijk aan de standaard PVC leiding, maar de grondstoffen zijn allemaal biobased zoals suikerriet, houtpulp en gebruikt frituurvet. Hiermee is de CO2 -voetafdruk tot 90 procent kleiner dan de traditionele leiding die gemaakt wordt met de grondstof aardolie.” Aan het woord is Hanneke van de Ven, Sectordirecteur Distributie bij Brabant Water. Volgens haar is het een belangrijke stap naar meer duurzame en biobased materialen in de watersector.

Van fossiele bron naar biobased

Bij Brabant Water staat duurzaamheid hoog in het vaandel. “Ons wagenpark rijdt al zoveel mogelijk elektrisch, we gebruiken alleen groene energie en beheren onze eigen gronden voor de waterwinning op een zo’n natuurlijk mogelijke manier. Ook voor ons drinkwaterleidingnet zochten we daarom naar duurzame opties in plaats van fossiele bronnen. We hebben eerst gekeken naar de kansen voor gerecycled PVC, maar dat bleek niet aan de hoge eisen voor waterleidingen te voldoen. Onze leidingen mogen namelijk geen stoffen opnemen uit de grond én geen stoffen afgeven aan het water dat er doorheen loopt. Daarom moesten we verder kijken. Samen met onze leverancier Pipelife kwamen we op het spoor van deze biobased leiding.”

Fotograaf: Wim Roefs

KIWA-keurmerk

Dat de biobased leiding voldeed aan de strengste eisen bleek toen het gekeurd werd voor een KIWA-certificering. Het keurmerk kwam er snel, omdat KIWA aantoonbaar bevestigd zag dat het om hetzelfde eindproduct ging. Een claim die leverancier Pipelife ook al maakte.

Aart Jan van der Meijden, Algemeen Directeur van Pipelife Nederland: “Als de watersector de handen ineenslaat en de ambitie uitspreekt om vol te gaan voor biobased materialen, kunnen we echt impact maken door deze ontwikkeling te helpen versnellen. Op dit moment zijn biobased materialen nog duurder dan ‘conventionele’ materialen, maar de verwachting is dat wanneer de  vraag toeneemt, de markt zich snel ontwikkelt en de prijzen dalen.”

Het vervolg

Het voordeel van dit biobased materiaal is dat het ook bijgemengd kan worden. Dit betekent dat buizen dan deels biobased zijn. Hanneke van de Ven: “Met deze eerste stap willen we de weg vrij maken voor het toepassen van biobased materialen bij Brabant Water, maar ik kan me voorstellen dat het ook zeker interessant is voor andere drinkwaterbedrijven.”

Fotograaf: Wim Roefs

Brabant Water in cijfers

  • Brabant Water voorziet 2,6 miljoen Brabanders en vele duizenden bedrijven van drinkwater.
  • In Brabant ligt meer dan 18.000 km aan waterleidingen.
  • Per jaar worden er rond de 250 km aan leidingen vervangen of bijgelegd.
  • De huidige leidingen zijn voor het overgrote deel gemaakt van ‘gewoon’ PVC.
  • De productie van de biobased PVC heeft een veel kleinere CO2 uitstoot; er wordt tot 90 % CO2 bespaard.
  • De basismaterialen van biobased PVC kunnen de fossiele basismaterialen 100% vervangen.
GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten