Oost-Nederlandse aerospace-bedrijven en overheid investeren samen negen miljoen euro in duurzame luchtvaart

De luchtvaartsector kampt met grote uitdagingen, waaronder het opvangen van de gevolgen van de coronacrisis en het behalen van de doelen op het gebied van duurzaamheid. Innovatie en technologische vernieuwing zijn essentieel om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van nieuwe materialen en componenten voor de bouw van duurzame vliegtuigen en het ontwerpen van elektrische laadpunten en waterstoftanks. Oost-Nederlandse bedrijven zijn actief betrokken bij deze ontwikkelingen, zo blijkt onder andere uit drie nieuwe projecten vanuit de regio.

In oktober stelde de International Air Transport Association (IATA) een ambitieus klimaatdoel vast: netto nul CO2-uitstoot in 2050. De Nederlandse luchtvaartsector speelt een belangrijke rol bij het behalen van dit doel. Zowel bij het vervangen van fossiele kerosine door duurzame brandstoffen, als bij de vliegtuigontwikkeling door de maakindustrie is Nederland aanjager. Het omschakelen naar nieuwe productietechnologieën is een complexe, risicovolle activiteit die niet vanzelf van de grond komt. De brancheverenigingen NAG en LRN en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) ondersteunen ondernemers bij het vormen van consortia, zodat ze gezamenlijk aan oplossingen kunnen werken.

In Oost-Nederland werken industrie, overheid en kennisinstellingen in drie innovatiecentra samen aan duurzame luchtvaart: het TPRC en TPAC in Twente en het DEAC op vliegveld Teuge. Daar wordt gewerkt aan nieuwe lichtere materialen, processen en het ombouwen van vliegtuigen. Bovendien kunnen piloten naar de eerste elektrische vliegschool in Nederland, de E-Flight Academy op Teuge.

Nieuwe projecten

De afgelopen periode zijn er drie nieuwe projectaanvragen goedgekeurd in kader van R&D Mobiliteitssectoren met een totale investering van negen miljoen euro in Oost-Nederland. De projecten focussen zich op de volgende thema’s:

  • Thermoplastische composietmaterialen voor een duurzame regionale luchtvaart. Een project onder leiding van GKN-Fokker in Hoogeveen, met onder meer de Overijsselse partijen Toray Advanced Composites (TAC), Dutch-Shape en Aniform. In dit project doen ook verschillende partners mee uit Flevoland en Zuid-Holland. Samen werken ze aan lichte, sterke materialen voor vliegtuigbouw.
  • Infrastructuur voor het opladen van (hybride) elektrische vliegtuigen. Een project in samenwerking met partners op en rondom vliegveld Teuge, met name E-Flight Academy, DEAC en met hightech bedrijven en kennisinstellingen uit het nationale Automotive-cluster zoals Heliox uit Best en Stichting Elaad uit Arnhem.
  • Een vloeibaar waterstof composiettank voor civiele luchtvaart. Een project onder leiding van Toray Advanced Composites.

Het laatstgenoemde project is een landelijk consortium van 13 partners onder leiding van penvoerder Toray Advanced Composites. Marlie Koekenberg, Director Commercial Aerospace Programs: “Het doel is de ontwikkeling van een waterstoftank van composiet met een lange levensduur, dit met het oog op zero-emission vliegen. Het gebruik van composiet in plaats van metaal levert een gewichtsbesparing op, waarmee vloeibare waterstof ook als brandstof voor civiele vluchten kan worden gebruikt. Dit verlaagt de ecologische voetafdruk van vluchten en vergroot het bereik doordat de constructie van het vliegtuig en tank samen minder weegt”. Koekenberg werd onlangs unaniem verkozen tot bestuurslid sectie maakindustrie bij de NAG. “Mijn focus ligt op innovatie in de maakindustrie, strategische relaties met ’s werelds grootste vliegtuigbouwers en ik kom op voor de regionale industrie, want er is in de regio’s, waaronder Oost-Nederland veel maakindustrie en die moeten goed uitgelicht worden.”

Ecosysteem in Oost-Nederland

In Oost-Nederland zijn tal van innovatieve bedrijven, kennisinstellingen en overheden betrokken bij verduurzamen van de luchtvaart, vanuit dit ecosysteem ontstaan veel interessante projecten op die in de praktijk echt verschil gaan maken. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van toestellen die verticaal opstijgen, zodat vervoer op korte afstanden aantrekkelijker wordt. Of de ontwikkeling van waterstoftanks en een infrastructuur voor laadpalen voor elektrisch vliegen, waardoor luchtvervoer niet meer afhankelijk is van kerosine. “Wij ondersteunen bedrijven als sparringpartner bij aanvragen en helpen bij het verbinden van verschillende onderdelen in het ecosysteem. Dankzij de deelname aan de Duurzame Luchtvaarttafel dragen we bij aan samenwerking tussen rijk en regio binnen de sector”, zegt Robbert Jan Kooij, senior projectmanager Tech bij Oost NL.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Oost NL
Oost NLhttp://www.oostnl.nl
In opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat versterken wij de regionale economie. We laten ondernemers die bijdragen aan maatschappelijke oplossingen duurzaam innoveren, investeren en internationaliseren.

Meer berichten