Onderzoeksrapport Curio: opleiden mbo’ers levert maatschappij veel geld op

Dat het mbo van groot belang is voor de economie blijkt dagelijks uit de schaarste aan ambachtelijk personeel. Minder bekend is wat het investeren in mbo-onderwijs daadwerkelijk oplevert. De beroepsopleider van de regio West-Brabant, Curio, heeft het bureau LBPL onderzoek laten doen.

De uitkomst was nog positiever dan verwacht: een investering van € 1,- levert in deze regio minimaal € 2,80 op. Het toont tegelijk aan dat naast een economisch effect ook het sociaal-maatschappelijk effect van (investeren in) het mbo voor de samenleving van onschatbare waarde is.

Zou je 1 euro investeren als die 2,80 euro oplevert?

“Als je nu 1 euro zou moeten investeren die over een aantal jaar 2,80 euro oplevert, zou je het dan doen”? De eerste gedachte is: als iets te mooi is om waar te zijn, zal het wel niet waar zijn. Toch wel. Dit is het verhaal van het mbo. Dat het mbo potentie heeft is wel zo’n beetje bekend. Niemand kan zonder een verpleegster, installatiemonteur, bakker of loodgieter.

Mbo-instellingen leiden op voor belangrijke beroepen. Alleen krijgen ze niet altijd de maatschappelijke waardering. Curio, een mbo-instelling in West-Brabant, heeft bureau ‘LPBL economisch advies’ laten onderzoeken wat de maatschappelijke en economische waarde van het mbo in haar regio is. De feiten en cijfers tonen het aan: mbo is van onschatbare waarde.

“We zijn blij met deze conclusie. We waren hier al langer van overtuigd, maar hebben het nu ook onderbouwd met cijfers. Het belang van het mbo is de afgelopen jaren steeds duidelijker geworden. Niet alleen door de tekorten aan vakmensen die met hun hoofd en handen werken. Ook inspanningen met gezamenlijke, landelijke activiteiten zoals de opening van het mbo-schooljaar en de Skills-vakwedstrijden dragen daar aan bij. En nu maken we het ook bedrijfseconomisch zichtbaar. Of dit ook voor andere regio’s geldt kan ik niet zeggen, maar lijkt me wel aannemelijk.”, aldus Rob Neutelings, bestuursvoorzitter van Curio.

Mbo-diploma zorgt voor grote maatschappelijke kostenbesparing

Ieder jaar starten zo’n 6.000 studenten een mbo-opleiding bij Curio. Afhankelijk van het niveau van de opleiding komt gemiddeld 25% van de studenten uit een risico-gezin( ). Hoe meer problemen zich binnen een gezin afspelen, hoe hoger de maatschappelijke kosten oplopen. Door het volgen van een mbo-opleiding en die succesvol af te sluiten, doorbreken jongeren dit patroon.

Het met succes volgen van een mbo-opleiding leidt niet alleen tot een grotere kans op werk en een hogere productiewaarde tijdens het werkzame leven. Het zorgt ook voor minder beroep op sociale voorzieningen, een lagere kans op belanden in de criminaliteit en een betere fysieke en mentale gezondheid en welzijn.

Voor de maatschappij leidt het volgen van een mbo-opleiding dus tot een sterke daling in maatschappelijke kosten voor uitkeringen, alternatieve scholing, zorgkosten en veiligheid.

Drie keer meer kostenbesparing door mbo-diploma

Een diploma hoger onderwijs leidt voornamelijk tot een hoger salaris voor de gediplomeerde; een mbo-diploma levert daarnaast ook een maatschappelijke kostenbesparing op. Gaat het om een mbo-gediplomeerde uit een risicogezin dan zijn de voorkomen maatschappelijke kosten zelfs drie keer zo groot als bij een diploma hoger onderwijs.

SourceCurio
GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten