Ondernemersdesk Regio Foodvalley: één plek voor alle vragen

De coronacrisis heeft de economie in Regio Foodvalley minder zwaar getroffen dan in andere regio’s. Dat klinkt positief, maar ook in deze omgeving kampen ondernemers met de gevolgen. Nu de steunmaatregelen afgelopen najaar zijn beëindigd, blijven ondernemers met uiteenlopende vragen achter, zo ervaart Dennis Gudden.

Hij is kwartiermaker, aanjager en aanspreekpunt van de Ondernemersdesk Regio Foodvalley, waar ondernemers sinds kort met al hun vragen terecht kunnen.

“Hoe kunnen we ondernemers helpen om sterker uit de crisis te komen en zich verder te ontwikkelen?”, formuleert Gudden kernachtig de opdracht van de Ondernemersdesk. Een vraagbaak voor ondernemers is op zich niet nieuw, ze kunnen al op veel plaatsen terecht, beaamt hij. “Dat is misschien wel net het probleem”, zegt Gudden. “Er is al zo veel informatie, wat is nu de juiste? Een ondernemer wil gewoon snel antwoord op een vraag. Met de Ondernemersdesk is er nu één plek voor alle vragen.”

Dat er nu een Ondernemersdesk Regio Foodvalley wordt opgezet, heeft alles te maken met de coronacrisis. Martin Ruiter, voorzitter van VNO-NCW VeluweVallei en Gelderland en voorzitter van de Economic Board Regio Foodvalley, legt het uit: “De gevolgen voor ondernemers lijken in de regio weliswaar mee te vallen, maar de kans op ‘big damage’ is er nog steeds”, zegt hij. “Daarom willen we graag een krachtige tool optuigen om ondernemers beter te kunnen bedienen. Het Covid-19 Ondernemersloket, dat vorig jaar in korte tijd in het leven is geroepen, heeft veel energie en dynamiek laten zien. Dat hebben we gebruikt als opstap naar een bredere dienstverlening.”

Ondernemers staan er niet alleen voor

Willem Kuijsten is als voorzitter van FOV Regio Foodvalley, de koepel van ondernemersverenigingen in de regio, betrokken bij het opzetten van de Ondernemersdesk. Hij weet dat ondernemers in de coronacrisis de nodige problemen hebben gehad. “Hulp inroepen is lastig, want je geeft als ondernemer niet makkelijk toe dat het niet goed gaat”, stelt hij. Ruiter beaamt dat: “Als een ondernemer moeite heeft om genoeg arbeidskrachten te krijgen, hoor je het wel. Dat is een teken van succes. Maar met schulden, veroorzaakt door uitgestelde BTW-betalingen bijvoorbeeld, loopt een ondernemer niet te koop.” Kuijsten: “Ondernemers moeten weten dat ze er niet alleen voor staan. En dat ze erop kunnen vertrouwen ook écht geholpen te worden als ze alles op tafel leggen.”

Dat vertrouwen zal moeten groeien, verwacht Gudden, die de afgelopen periode veel tijd heeft gestoken in gesprekken met ondernemers. “Hoe kom ik aan voldoende personeel? Waar kan ik terecht met mijn financiële zorgen? Waar vind ik ruimte om te groeien en met wie kan ik samenwerken om mijn ideeën waar te maken?”, somt hij enkele vragen op. “Als je weet welke vragen er vooral spelen, kun je pro-actiever aan de slag. En persoonlijke contacten dragen bij aan een sterker netwerk. Het gaat tenslotte om de koppeling tussen de ondernemer en degene die hem of haar het beste kan helpen.” Dat netwerk moet snel te mobiliseren zijn. De Ondernemersdesk heeft geen 9-tot-5-mentaliteit, stelt Gudden. “Voor acute vragen kun je altijd bellen, ook ’s avonds en in het weekend”, verzekert hij.

Harselaar Barneveld

‘Linking-pin’ tussen bedrijven, onderwijs en overheid

Kuijsten verwacht dat de Ondernemersdesk als ‘linking-pin’ tussen bedrijven, onderwijs en overheid, veel kan opleveren. “Als je van elkaar weet wat er leeft, kun je vraagstukken breder trekken en zo je slagkracht vergroten”, voorziet hij. “Zo zijn ICT-bedrijven al heel goed in het vinden van sectoroverstijgende innovaties”, geeft Kuijsten als voorbeeld. “Waarom zou dat in andere sectoren niet óók lukken?” De Ondernemersdesk kan daarin ondersteunen, vult Gudden aan. “Zo kunnen we het bedrijfsleven ook verbinden met de onderwijs- en kennisinstellingen in de regio, zodat we netwerkvorming en innovatie kunnen versnellen, juist ook bij het MKB.”

Voor ondernemers is het vaak niet eenvoudig om deze koppeling te maken of de weg te vinden naar kennisinstellingen of overheid. Martin Ruiter: “Grote bedrijven, met stafafdelingen op het gebied van R&D, HRM en communicatie, weten vaak wel de weg te vinden, bijvoorbeeld naar stimuleringsregelingen en programma’s van Regio Foodvalley. Maar bij MKB-bedrijven komt het meestal aan op de directeur zelf en die heeft al veel ballen in de lucht te houden.” Bedrijvencontactfunctionarissen bij gemeenten helpen ondernemers al op weg en dat blijft ook zo, benadrukt Ruiter. “We bundelen de krachten. De Ondernemersdesk is als het ware de schil voor alle partijen die bij ondernemers betrokken zijn.”

Pas loslaten als de vraag beantwoord is

De Ondernemersdesk vormt straks het uithangbord van de Regio Foodvalley, hoopt Ruiter. “Regio Foodvalley, waarin ondernemers, overheid en onderwijs samenwerken, spant zich in om een ecosysteem van innovatieve bedrijvigheid in de regio te creëren”, legt hij uit. “Samen werken we aan dat grote doel. Bedrijven moeten dan wél ergens die verbinding kunnen maken, met hun vragen terecht kunnen en op een goede manier kunnen aansluiten op de programma’s en projecten die al worden uitgevoerd.”

Dennis Gudden is met een netwerk in zowel bedrijfsleven als overheid – hij was wethouder economische zaken in Wageningen – bij uitstek iemand die verbinding tot stand kan brengen. Hij ziet het netwerk groeien en wil daar de drijvende kracht in zijn. Gudden: “Ik hoop dat de Ondernemersdesk een begrip wordt in de regio. Waar ondernemers met al hun vragen terecht kunnen. We laten pas los als de vraag beantwoord is. Die belofte gaan we waarmaken.”

De Ondernemersdesk is te vinden op www.regiofoodvalley.nl/ondernemersdesk.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten