Ondernemersadvies voor 2022: ‘Zorg dat je wendbaar blijft!’

Het einde van een jaar brengt voor veel ondernemers een periode van bezinning met zich mee. Ze kijken terug op het bijna voorbije jaar en maken plannen voor het nieuwe jaar. Bij Van Oers Accountancy & Advies in Breda weten ze daar alles van, zeker bij het team dat zich richt op Organisatieadvies.

Joost Akkermans, manager Van Oers Organisatieadvies, gaat met een ander gevoel het nieuwe jaar in dan het afgelopen jaar: “Vorig jaar was men vooral gefocust op de onzekerheid als gevolg van Corona, voor 2022 zie ik dat ondernemers de risico’s meer weten om te zetten in nieuwe kansen.”

Van Oers Organisatieadvies adviseert ondernemers die met organisatievraagstukken kampen. “Daarbij is het belangrijk dat ze planmatig werken aan succes”, stelt Joost Akkermans. “Ze moeten zich afvragen wat ze kunnen doen om dat te realiseren en te behouden.” Daarbij is een duidelijke en richtinggevende stip aan de horizon noodzakelijk. “Waar werk je naartoe? Alles moet in het teken staan van dat doel, waar je steeds dichterbij komt.” Uiteraard gaat Van Oers ook zélf op die manier te werk. Akkermans: “Dat is een geval van ‘practice what you preach’. Wij werken ook met meerjarenplannen en prognoses. We delen onze KPI’s ook gerust met klanten. Dat is ook onderdeel van onze geloofwaardigheid.”

Joost Akkermans

‘Denk in scenario’s’

“Veel ondernemers vragen zich nu ook af wat het nou uitmaakt of ze wel of geen plannen maken. Het loopt tóch anders. Wij geven ze dan mee: denk in scenario’s! Je weet niet of er nog grote lockdowns komen, of er een recessie volgt. Maar wees voorbereid, voor als er iets gebeurt. Er speelt momenteel zoveel op macro-economisch niveau, veel meer dan alleen corona. Stijgende energieprijzen, gebrek aan grondstoffen, personeelskrapte: allemaal zaken die een grote invloed hebben.” In hun advisering focust Van Oers Organisatieadvies zich niet zozeer op de kernactiviteit van de onderneming, maar helpen ze de ondernemer gericht te werken aan succes. “Wij weten bijvoorbeeld niet beter hoe je een aardbei moet telen dan een aardbeienteler. We stellen wel prikkelende vragen, om de zaken eens anders te bekijken. Zo proberen we het maximale uit de ondernemer te halen, die er qua visie en strategie toch vaak alleen voor staat. Dat is onze toegevoegde waarde.”

Kansen

Met het oog op 2022 signaleert Joost de nodige onzekere factoren: “Er gebeurt heel veel, heel snel ook. Maar: onzekerheid kan ook kansen bieden. Ons belangrijkste ondernemersadvies is dan ook: zorg dat je wendbaar blijft! Houd goed oog voor wat er op je afkomt en zorg dat je tijdig kunt schakelen. Wanneer iets verandert hoeft het niet per definitie slechter te worden. Laat frisse blikken eens naar je bedrijf kijken, de risico’s en kansen benoemen. Ga niet alleen maar nog harder werken. Wanneer je goed naar je onderneming blijft kijken en sturing blijft geven, kun je zorgen dat het kwartje de goede kant opvalt!”

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten