Ondernemers positief over aandacht voor open internetstandaarden

Test Internet.nl eyeopener voor leden SIDN Panel

Zijn ondernemers zich bewust van open standaarden voor mail- en websitebeveiliging? En zijn ze bereid zich hierin te verdiepen? Ja is het antwoord van het SIDN Panel dat wij bevroegen over het belang van website en mail voor hun organisatie en hun kennis van deze standaarden. De test op Internet.nl werd goed beoordeeld en wekte hun interesse. De consensus is dat hier nog meer aandacht voor mag komen.

Het onderzoek

Afgelopen week lieten wij 81 ondernemers van het SIDN Panel hun zakelijke website en mail testen op Internet.nl. Voor velen van hen was het een eyeopener en een derde van de ondernemers was onaangenaam verrast door de resultaten.

Zakelijke website en mail onmisbaar

Voor 60% van de ondernemers in het panel zijn zakelijke website en mail onmisbaar. Back-ups, spamfilters en updates zijn de maatregelen die vrijwel iedereen neemt. 1 op de 10 schakelt zelfs externen in om van buitenaf kwetsbaarheden te vinden. Desondanks heeft 25% in de afgelopen 3 jaar te maken gehad met een security-incident waarbij zakelijke mail of website geraakt werd. 55% daarvan betrof phishing met vervalste mailadressen, 40% een DDoS-aanval.

Internet.nl

Samen met diverse private en publieke partijen steunen wij al jaren de testtool Internet.nl. Op deze site kunnen domeinnaamhouders controleren of hun mail- en webadres aan moderne eisen voldoen, waaronder diversie open standaarden zoals DNSSEC, IPv6 en HTTPS. Internet.nl is een initiatief van het Platform Internetstandaarden. Het doel van de website is het internet voor iedereen toegankelijker, veiliger en betrouwbaarder te maken. De test kan in een minuut gedaan worden en dus vroegen wij de leden van het SIDN Panel zowel hun website- als mailadres te testen om daarna enkele vragen te beantwoorden.

Ondernemers panel scoren goed met website

De panelleden scoren relatief hoog op de test. 50% benadert de 100%-score met zijn website, 5% scoort een ‘onvoldoende’ (<50%). De relatief hoge score is niet verrassend, aangezien ons panel voor een belangrijk deel bestaat uit mensen met bovengemiddelde belangstelling voor domeinnamen, DNS en online. Wel verrassend is dat ook in deze groep een derde een minder hoge score haalt dan verwacht. 80% gaf aan bekend te zijn met de open standaarden die genoemd worden, maar na afloop gaven vrijwel alle respondenten die lager scoorden dan verwacht aan zich meer te willen verdiepen in deze standaarden. Dat wijst erop dat de bekendheid van de standaarden zich niet overal vertaalt in accurate kennis over wat de standaarden precies doen.

Staafdiagram dat izcht geeft in het antwoord op de vraag welke score ondernemers halen op Internet.nl voor hun website- en/of e-maildomein.

Mail is een uitdaging

Mail scoort goed, maar lager dan websites. 40% scoort 90-100% met de mailadrestest. 10% scoort onder de 50%. Het goed beveiligen van mail wordt door ondernemers als een uitdaging ervaren. Ondernemers die minder tevreden zijn over de beveiliging van hun digitale omgeving zijn vooral kritisch over de mail:

“Onze mail kan naar mijn mening nog veiliger gemaakt worden, maar dat is moeilijk te doen zonder op het gebruiksgemak in te leveren. Het is een balans tussen toegankelijkheid en beveiliging.” Respondent SIDN Panel

Reacties positief, leverancier aan zet

De reacties van de respondenten waren vrijwel allemaal positief. Ook als de score lager uitviel dan verwacht. 80% vindt dat er meer aandacht voor open standaarden moet komen en zou er ook rekening mee houden bij het ontwikkelen van een nieuwe site. 90% vindt zelfs dat ICT-leveranciers zich standaard aan deze standaarden moeten committeren. 92% zag in de uitkomst van de test reden om actie te ondernemen, variërend van nader onderzoek en intern overleg tot concrete actie met de leverancier van mail of website. De leverancier wordt wel als concrete verantwoordelijke gezien:

“Ik vind dat hostingbedrijven en mailproviders hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Het is hun taak om internetstandaarden toe te passen. Maar helaas zijn veel providers te laks en vinden ze de huidige status quo wel oké, wat ik zorgwekkend vind.” Respondent SIDN Panel

SIDN en registrars steunen open standaarden

Samen met de .nl -registrars blijven we investeren in het promoten van open standaarden. Komende maand lanceren we een gratis toolkit met tekst en visuals die de registrars en andere aanbieders van domeinnamen kunnen gebruiken om hun klanten voor te lichten over open internetstandaarden. Ook ontwikkelen we diverse e-learnings voor voor onze registrars. Wil je in de tussentijd zelf weten hoe jouw mail en site scoren? Doe dan ook de test op https://internet.nl.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten