Onboardingprogramma effectief bij personeelskrapte

Het personeelstekort in de bouw is de afgelopen jaren flink gegroeid. Met name het vinden van goed geschoold personeel blijkt voor veel bedrijven een uitdaging. Toch zijn er verschillende manieren om personeelskrapte op te vangen. Een van die manieren is gebruik maken van uitzendkrachten en/of vakantiekrachten.

Bij Cbt Resultaat uit opleiden snappen ze dat het inwerken van deze krachten tijd en energie kost. Ze adviseren daarom om gebruik te maken van een onboardingprogramma. Een onboardingprogramma zorgt voor een snelle en uniforme integratie van uitzendkrachten en nieuwe medewerkers. Hiermee kun je inwerktijden aanzienlijk verkorten. Benieuwd hoe jij een goed onboardingprogramma opstelt? Volg dan onderstaande stappen van Cbt.

1. Analyseer de huidige situatie

Kijk naar de huidige situatie: wat gaat er goed en wat gaat er fout? Kwantificeer dit ook. Breng in kaart hoeveel fouten er worden gemaakt.

2. Stel doelen

Op basis van de huidige situatie wordt er gekeken naar het gewenste resultaat. Hoeveel mensen moeten er worden ingewerkt? Hoelang mag de inwerktijd maximaal duren? Betrek verschillende lagen van de organisatie bij het opstellen van dit doel.

3. Kies een mix van leerinterventies

Kies en combineer relevante leerinterventies. Hang bijvoorbeeld werkplekinstructies op bij verschillende afdelingen en zorg voor een team van ervaren medewerkers die de instroom kan coachen.

4. Evalueer en stuur bij

Houd (korte) bijeenkomsten waarin de voortgang wordt besproken. Het PDCA cyclus (Plan Do Check en Act) is een goed controlemiddel om de kwaliteit van verandering en verbetering te bewaken. Na evaluatie en eventuele bijsturing, begint het proces weer van voren af aan.

Bouwvakker

Wil jij ook snel en effectief inwerken?

Een onboardingprogramma zorgt voor een snelle en complete integratie van nieuwe medewerkers. Daarnaast geef je met een inwerkprogramma de nieuwe medewerker een warm welkom. Op deze manier behoud je nieuw aangetrokken talenten en verminder je personeelsverloop. De nieuwe medewerker kan met plezier van start gaan! Wil jij een onboardingprogramma afgestemd op jouw organisatie? Neem contact op met Cbt door te bellen naar 0800 228 72 46 of mail naar info@resultaatuitopleiden.nl.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Cbt resultaat uit opleiden
Cbt resultaat uit opleidenhttps://cbtresultaatuitopleiden.nl/
Cbt verzorgd praktijkgerichte trainingen en erkende mbo-opleidingen op het gebied van: Logistiek, productie, WCM, continu verbeteren, veilig werken (arbo), operators, techniek, leidinggeven, management en andere gebieden. We denken mee in proces en uitvoering om het beste resultaat te behalen.

Meer berichten