Omdenken voor boeren: zonnepanelen op landbouwgrond

Brabant, Gelderland, Overijssel en Zeeland zijn van oudsher provincies waar de agrarische sector sterk vertegenwoordigd is. De groeiende onrust die de afgelopen jaren is ontstaan door onder andere de wooncrisis en de stikstofcrisis die hier mede aan ten grondslag ligt? Die zal in deze provincies dan zeker ook gevoeld worden. De oorzaak voor de problemen in ons land hoeven niet enkel bij de boeren gezocht te worden. Maar zij lijken wel op diverse manieren bij te kunnen dragen aan een betere toekomst. Hieronder lees je meer over een interessante manier van omdenken voor boerenbedrijven, namelijk door zonnepalen op hun grond te plaatsen.

Lokale opwekking van duurzame energie

Allerlei verschillende stoffen in de lucht en bodem hebben invloed op het natuur en het klimaat. Verslechtering en van de natuur en (te) snelle klimaatverandering lijken momenteel vooral veroorzaakt te worden door hoge stikstof- en CO2-concentraties in de lucht en grond. Beleid richt zich vooral op elektrificatie in plaats van het gebruik van fossiele brandstoffen voor energie, om hier verandering in te brengen. Belangrijk is dan uiteraard wel dat die benodigde elektriciteit op een duurzame manier wordt opgewekt.

De provincie Noord-Brabant bijvoorbeeld wil in 2050 volledig overgegaan zijn op energie uit onuitputtelijke bronnen zoals de wind en de zon. Daarbij is het doel zoveel mogelijk van de energie lokaal op te wekken.

Transitie voor boerenbedrijven

De agrarische sector is een van de branches die hier aan zou kunnen bijdragen. En laat dat nu juist een verhit discussiepunt zijn, met de onzekerheid over de invulling en grootte ervan in de toekomst. In plaats van alleen te focussen op het geheel stoppen van agrarische activiteiten, zou juist een combinatie van bestemmingen een goed alternatief kunnen bieden. Denk bijvoorbeeld aan de plaatsing van zonnepanelen op landbouwgrond, en tegelijkertijd gewassen verbouwen of (een kleiner aantal) dieren houden.

Zo zijn er onder meer boerenbedrijven met zonnepanalen op hun grond, waar schapen tussen grazen of kippen tussen scharrelen. Bovendien zijn er diverse onderzoeken en experimenten gaande met het telen van fruit- en groentegewassen onder en tussen zonnepanelen. In Terheijden net boven Breda draait een succesvol zonneparkproject waarbij zonnepanelen met wandelroutes, scharrelkippen, een educatief centrum en boerderijwinkel gecombineerd zijn.

Het is een uitdaging, maar blijf mogelijkheden onderzoeken!

Ben je grondeigenaar in bijvoorbeeld Brabant, Gelderland, Overijssel en Zeeland? En wil je je bedrijf verduurzamen? Of ben je naast veeteelt of landbouw op zoek naar een alternatieve inkomstenbron, waarbij je ook nog een bijdraagt aan een betere toekomst? Bekijk dan eens welke mogelijkheden zonneparkspecialist Chintsolar biedt.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Regio in Bedrijf
Regio in Bedrijfhttp://www.regioinbedrijf..nl
uw zichtbaarheid en profilering, zowel online als offline. Daarnaast brengen wij u graag in contact met relevante partijen uit ons netwerk.

Meer berichten