Officiële opening van Joint Research Center Zeeland op 15 december

Unieke samenwerking tussen mbo, hbo en wo in nieuw onderzoekslaboratorium

Het Joint Research Center Zeeland (JRCZ) wordt donderdag 15 december officieel geopend. Het is een mijlpaal voor de kennis- en infrastructuur in Zeeland. Alle reden om hier bij stil te staan. Vanaf februari volgend jaar werken studenten, docenten en onderzoekers in het onderzoekslaboratorium samen aan oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen in de Zuidwestelijke Delta.

Het JRCZ is uniek in zijn soort. Het gebouw bestaat uit laboratoria voor engineering, chemie, ecologie en een datalab, die allemaal voorzien zijn van de modernste apparatuur. Op elke verdieping zijn er zogenaamde makerspaces waar studenten samenkomen met docenten en onderzoekers. Hier inspireren en helpen ze elkaar bij het oplossen van complexe, maatschappelijke vraagstukken rondom de thema’s water, energie, voedsel en de biobased economy. Het zijn thema’s die passen bij het DNA van Zeeland en de Zuidwestelijke Delta.

Het laboratorium is gevestigd aan Het Groene Woud in Middelburg, naast de vestiging van HZ University of Applied Sciences. In het onderzoekslaboratorium gaan studenten, docenten en onderzoekers van University College Roosevelt (UCR), HZ en Scalda samenwerken. Ze doen dat met bedrijven en instellingen uit de regio, die het gros van de vraagstukken aandragen. De opgedane kennis vloeit hierdoor terug naar de praktijk, maar draagt ook bij aan de ontwikkeling van het onderwijs.

Het JRCZ helpt de onderwijs- en kennisinfrastructuur van Zeeland toekomstbestendig te maken. Het is een van de projecten die voortkomen uit het advies ‘Zeeland in stroomversnelling’.

De bouw van het laboratorium heeft meer dan twee jaar geduurd. Het witte, deels transparante gebouw met de grote trap langs de buitenkant naar het dak is een ontwerp van Rothuizen Architecten en Adviseurs.

Programma opening

De officiële opening van het JRCZ vindt plaats op donderdag 15 december vanaf 14.00 uur. Het programma begint in het auditorium van de HZ. John Dane is als voorzitter van de stuurgroep JRCZ gastheer. Gedeputeerde Harry van der Maas geeft een toespraak, er is een panelgesprek met de onderwijsbestuurders van Scalda, HZ, UCR en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onderzoekers geven pitches over de thema’s en Dane blikt terug en kijkt vooruit. Daarna gaan de genodigden naar het JRCZ voor de spectaculaire opening. Hierna kunnen ze het gebouw in. Onderzoekers, docenten en studenten geven in de verschillende ruimten presentaties over hun werk en onderzoek.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten