NV Economische Impuls Zeeland zet zich in voor toekomst

Zeeland moet duurzamer, innovatiever en dynamischer. 'Stel je eens voor wat we met z’n allen kunnen bereiken als we daar als bedrijfsleven, overheid en onderwijs onze schouders onder zetten.' NV Economische Impuls Zeeland neemt hier graag het voortouw in.

Als officiële regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zeeland, zet NV Economische Impuls Zeeland zich in voor de Zeeuwse economie, door ondernemers verder te helpen. Ze luisteren naar plannen en helpen met vestigen, innoveren, ontwikkelen en exporteren. Laten bedrijven zien waar kansen liggen in Zeeland en daarbuiten. Impuls brengt ondernemers in contact met haar partners op het gebied van kennis en subsidies. En organiseert samenwerkingsverbanden en projecten, financiert bedrijven. Daanaast geeft Impuls inzicht in actuele ontwikkelingen op onder meer het gebied van duurzame energie, digitalisering, circulaire economie en autonoom transport.

Kingfish Zeeland

Een mooi voorbeeld van de ondersteuning van Impuls is viskwekerij Kingfish Zeeland, dat Dutch Yellowtail Kingfish kweekt op land. Zeeland bood hiervoor de perfecte locatie met haar strategische ligging en sterke aquacultuursector. Een locatie waar het bedrijf met gezuiverd Oosterscheldewater en groene energie haar teelt volledig duurzaam kon maken.

‘Wij hebben dit bedrijf met diverse partners ondersteund bij hun komst naar Nederland. Daarnaast heeft het bedrijf mede dankzij een lening van ons innovatiefinancieringsprogramma InnoGo, een deel van de teeltcyclus kunnen starten’, legt een woordvoerder van Impuls Zeeland uit.

Energietransitie

Impuls Zeeland vindt het belangrijk om mee te werken aan de energietransitie van Zeeland. ‘Zo maken we onze economie minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en de regio schoner en stiller. Voor het bedrijfsleven is de overgang naar duurzaamheid soms een uitdaging. Daarom helpen wij hen de eerste stappen te zetten. Bijvoorbeeld door in te zetten op circulariteit, waarbij restmaterialen opnieuw worden ingezet als grondstof. We hebben diverse voucherregelingen die u kunt gebruiken voor onderzoek en initiatieven op het vlak van energietransitie en circulair bouwen.  De kennis die wij opdoen binnen projecten delen we breed, zodat iedereen er zijn voordeel mee kan doen.’

Geen winstoogmerk

Impuls Zeeland doet dit zonder winstoogmerk en volledig onafhankelijk dankzij steun van overheden, onderwijs en bedrijfsleven. Samen met ondernemers creëren ze een dynamisch Zeeland, waar het nu én in de toekomst goed ondernemen, werken en wonen is. Wil je weten of Impuls Zeeland ook iets voor jou kan betekenen? Neem contact op of kijk op www.impulszeeland.nl.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten