North Sea Port zoekt investeerder voor terrein aan Grootdok in Gent

North Sea Port is op zoek naar een passende invulling voor een braakliggend terrein aan het Grootdok in Gent. Dit te huren Port Arthurterrein ligt aan de grens tussen haven en stad.De marktbevraging heeft betrekking op een terrein aan de zuidwestelijke hoek van het Grootdok in Gent, aan de overkant van het Bezoekerscentrum van North Sea Port.

In deze zone komt slechts zelden ruimte vrij voor nieuwe bedrijvigheid. Op het Port Arthurterrein was jarenlang een cementcentrale actief. Die installaties zijn intussen verdwenen. Het terrein is klaar om in concessie uitgegeven te worden.
1,4 hectare groot terrein aan het dok

Het onbebouwde en deels verharde terrein ligt aan het einde van het Grootdok tussen de Vliegtuiglaan, de Port Arthurlaan en de Rigakaai in Gent. Het ligt in een gebied dat bestemd is voor zeehaven- en watergebonden bedrijven in de ruime zin. Het is 1,4 hectare groot en multimodaal ontsloten. Binnenschepen en kleine kustvaarders kunnen er aanmeren aan een 100 meter lange kaai. Op de voorkaai liggen twee treinsporen. Het wegverkeer heeft toegang tot het terrein via de Port Arthurlaan. Alle nutsvoorzieningen zijn aanwezig.

Grens haven en stad

Haven en stad palen in die overgangszone rechtstreeks aan elkaar. Nergens komt de haven dichter bij het Gentse stadscentrum en aan de overkant van de Port Arthurlaan ligt de dichtbevolkte woonbuurt Muide-Meulestede. Omwille van die ligging gelden voor de projectvoorstellen voorwaarden op het vlak van inbedding in het stedelijke weefsel, architecturale kwaliteit, het gebruik van kaai en water, mobiliteit, duurzaamheid en werkgelegenheid.

Activiteiten die voor de buurt ernstige lawaai-, geur- of stofhinder veroorzaken of zware bijkomende verkeersdruk met zich meebrengen, zijn niet mogelijk. Het terrein is vanaf 1 januari 2022 beschikbaar.
Voorstellen indienen

Kandidaten voor deze specifieke concessie kunnen hun businessplan indienen tot 15 maart.

Alle informatie over het Port Arthurterrein en over de marktbevraging is te verkrijgen via North Sea Port.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten