North Sea Port District erkend als Nederlands NOVI-gebied

North Sea Port District is onlangs door Ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties aangewezen als één van de acht Nederlandse NOVI-gebieden. Acht overheden gaan een langdurige grensoverschrijdende samenwerking aan binnen de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Uniek aan het NOVI-gebied North Sea Port District is dat dit het enige grensoverschrijdende NOVI-gebied is. Centraal in het gebied ligt North Sea Port, goed voor 100.000 (in)directe jobs en behorend tot de top tien van de zeehavens in Europa.

In het North Sea Port District hebben de drie Zeeuwse gemeenten Terneuzen, Vlissingen en Borsele, de Oost-Vlaamse gemeenten Evergem en Zelzate, de stad Gent en de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen de krachten gebundeld. Het opzet is om aan de slag te gaan met de vele grensoverschrijdende kansen in het havengebied.

Energietransitie en circulaire economie

De partners gaan samen de komende jaren de internationale concurrentiekracht en duurzame groei van het industrieel havencomplex verder uitbouwen. Ze gaan nog intensiever aan de slag om de energietransitie en de omslag naar een meer circulaire economie te versnellen. Daarnaast wordt er gewerkt aan meer duurzame mobiliteit in Zeeland en een aanpak voor klimaatadaptatie. Daarmee wordt ook de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in Zeeland en Vlaanderen verbeterd.

Nationale Omgevingsvisie

In de acht NOVI-gebieden komen grote nationale opgaven zoals energietransitie, duurzame economie en ruimte bij elkaar. Het Rijk en de regionale overheden gaan gebiedsgericht de samenwerking versterken en de uitvoering versnellen.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten