Nieuwe masterstudie leidt experts op voor een toekomstbestendig landelijk gebied

Kom kennismaken met master Duurzame Gebiedstransities tijdens webinars of open avond

In september 2023 start Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) in Velp met de nieuwe masteropleiding Duurzame Gebiedstransities. Deze actuele master leidt studenten op tot experts die het landelijk gebied toekomstbestendig willen maken. Zulke professionals, die met vraagstukken als bijvoorbeeld duurzame energie, stikstof, biodiversiteit en woningbouw aan de slag kunnen, zijn hard nodig. Over belangrijke thema’s uit het werkveld van deze master, klimaatadaptatie en transitiemanagement, organiseert de hogeschool binnenkort webinars. Ook is er op 8 juni een open avond.

Klimaatverandering brengt uiteenlopende uitdagingen in het landelijk gebied met zich mee. “Er zijn veel meer mensen nodig die niet alleen in euro’s en prestaties denken, maar die ook kijken naar goede, duurzame oplossingen voor de lange termijn,” vindt Lars Reerink. Hij rondde zijn bacheloropleiding Land- en Watermanagement af, werkte een jaar in de praktijk, en heeft zich nu ingeschreven voor de master Duurzame Gebiedstransities om zich nog verder te ontwikkelen.

Transities in de praktijk

De opleiding heeft een praktische insteek. “Onze masterstudenten starten direct in de praktijk met actieonderzoek in het groen-blauwe domein,” vertelt Emiel Helmink, coördinator van de opleiding. “Met verschillende belanghebbenden onderzoeken ze de mogelijkheden en ze komen al tijdens hun studie tot een advies voor een transitie.”

Webinars over klimaatadaptatie en transitiemanagement

In twee webinars geven masterdocenten binnenkort een inkijkje in de vraagstukken van de master. Daarna is er ook aandacht voor praktische informatie over de studie. Iedereen met belangstelling voor de thema’s en de masteropleiding is van harte welkom. De webinars vinden plaats op 30 mei van 16.00 tot 16.45 uur en op 14 juni van 19.00 tot 19.45 uur. Aanmelden voor de webinars kan via de website van HVHL.

Open avond

Op 8 juni organiseert HVHL een last-minute open avond op de locaties Velp en Leeuwarden. Tussen 18.00 en 20.00 uur staan docenten en studenten klaar om vragen van studiekiezers over alle opleidingen (van de betreffende locatie) te beantwoorden.

GERELATEERD

Artikel gaat over

Meer berichten